Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Toronto Üniversitesi’nden Min Zhuo rehberliğindeki çalışma ekibi, söz konusu enzimin oluşumunu bloke ederek sinir hasarı sonrası oluşacak ağrıyı önlediler.

Zhuo ve ekibi, yaralı farelerin beynindeki ön singulat korteks bölgesinde ‘protein kinaz M zeta’ adı verilen enzimin yüksek düzeylere çıktığını saptamışlar. Enzimin işlevinden tam olarak emin olabilmek için de bir başka fare grubunda bu enzimin sentezinden sorumlu olan gen bölgesini devre dışı bırakmışlar. Deney sonucunda gen bölgesi aktif olmayan grubun yaralanma sonrasında acı çektiklerine dair belirtiler göstermedikleri tespit edilmiş.

Zhuo deney sonucuna göre, söz konusu enzimin sentezini bloke ederek kanser gibi hastalıklarda acının tedavisinde kullanılabilecek bir dizi yeni ilacın geliştirilebileceğini söylüyor, “Bulgularımız yeni ilaçların geliştirilmesi yanında, neden bir çok ağrı kesicinin kronik ağrıyı kontrol etmede yetersiz kaldığını anlamamızı da sağlayacak.”

Özgün makaleye ulaşmak için tıklayın