Açılımda bu adımlar atılacak

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Demokratik Açılım sürecinin kararlılıkla süreceğini belirterek, Meclis'e getirilecek temel hak ve özgürlüklerin alanını genişleten yeni yasal düzenlemeleri açıkladı.

Haberler 15.01.2010 - 11:25

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Demokratik Açılım" projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin bilgi verdi.

Açılımın kararlı bir şekilde devam ettiğini belirten Atalay, bunun birinci boyutu olarak ifade ettikleri ''terörün sonlandırılmasına'' yönelik olarak gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde sonuç alınacak önemli ve çok ileri çok kapsamlı çalışmalara yaptıklarını söyledi.

Bakan Atalay, şunları söyledi: ''İçerde ve dışarda şu anda bütün kurumlarımızla birlikte çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz ve olumlu sonuçlar aldıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki terörün sona erdirilmesi için gereken ne varsa onu yapıyoruz. Bütün en ileri adımları atıyoruz ve bu ince ince dokunarak devam ediyor. Bunun pek çok boyutları var ve bütün boyutlarıyla bu yürütülüyor.

'ye dönük terör zaman zaman komşu ülkelerden bazı Avrupa ülkelerinden destek görmüştür, yani dışardan destek görmüştür. Gerçekten çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Bu uluslararası boyutu da dahil biz şunda kararlıyız, son PKK bildirisinde de bu ifade edilmiştir, Türkiye bu terörü artık taşımayacak. Bunun için çalışıyoruz.''

Biz de, geçmiş iktidarların yaptığı gibi ülkemizin kanaya yaralarına hiç dokunmayabilirdik. Bunları temelden çözmek için çaba sarf etmeyebilirdik ama biz, başta da söylediğim gibi, farklı bir iktidarız; sorunları iyi analiz eden, teşhis eden ve bir bir çözen hükümetiz. Yıllarca devam eden kanın akmasına da seyirci kalmadık, kalmayacağız ve aynı zamanda demokratik standartlarımızı yükselteceğiz.''

Atalay, çalışmaların birinci hedefinin ''terörün sona erdirilmesi'', ikincisinin de ''demokratik standardın yükseltilmesi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi'' olduğunu söyledi.

Atalay, ''Burada hedefimiz sonsunca kardeşlik. Biz, milletimizin birliği ve dirliği için başlatılan kardeşlik projesini kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz'' dedi.

ATILAN ADIMLAR
Kısa vadeli olarak nitelenen ve daha çok idari tedbirler ve yönetmeliklerle gerçekleşen tedbirlerin büyük kısmının hayata geçirildiğini belirten Atalay, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlerin yakınlarıyla farklı dil ve lehçelerde görüşmesine imkan sağlayan, yerel dil ve lehçelerde, farklı dil ve lehçelerde TRT'nin yayına başladığını, özel televizyon ve radyoların da farklı dil ve lehçelerde 24 saat yayın yapabilir şeklide yönetmeliğin değiştirildiğini bildirdi.

Atalay, üniversiteler bünyesinde farklı dil ve lehçelerde enstitü, araştırma merkezi kurulması yönünde YÖK'ün tasarruflarının bulunduğunu, Türkiye'de ''Yaşayan Diller Enstitüsü'' kurulduğunu söyledi.

Terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde, vatandaşlarımızın günlük yaşamın normalleşesini sağlayan adımların birbiri ardına atılmakta olduğunu anlatan Atalay, yol kontrollerinin azaltılması ve yayla yasaklarının asgari seviyeye indirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgelerin valiliklere ve yetkili makamlara gönderildiğini belirtti.

MECLİS'E GELECEK DÜZENLEMELER
Bakan Atalay, orta vadeli olarak ifade edilen çalışmalar kapsamında da 18 yaş altındaki tüm çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanmasına yönelik kanun tasarısının Meclis'e gönderildiğini, gündeme alınmayı beklediğini bildirdi.

İnsan haklarıyla ilgili yeni mekanizmaların kurulmasının bu sürecin en önemli sonuçlarından biri olduğunu ifade eden Atalay, ''İnsan haklarını, birey boyutunda daha da hücrelere kadar hissedilir şekle getirecek bazı tasarıların hazırlığı içindeyiz'' diye konuştu.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu ve Bağımsız Kolluk Gözetim Komisyonu kurulması ile işkenceye karşı Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin ihtiyari protokolünün onaylanması ve öngördüğü ulusal mekanizmanın kurulması çalışmalarının, insan haklarıyla ilgili paket halinde ele alındığını ifade eden Atalay, bu kurumlarla ilgili kanun tasarısı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını bildirdi.

BM ihtiyari protokolünün onaylanmasıyla ilgili kanun tasarısının Bakanlar Kurulu'nca onaylandığını ve tasarı olarak Meclis'e gönderildiğini belirten Atalay, bu konunun Meclis'teki öncelikleri arasında bulunduğunu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun kurulmasına yönelik tasarının da Bakanlar Kurulu'nda imzalandığını, gelecek hafta Meclis'e gönderileceğini söyledi.

Atalay, Bağımsız Kolluk Gözetim Komisyonu hakkındaki kanun taslağı üzerindeki çalışmanın İçişleri Bakanlığı'nca tamamlandığını ve görüşlerin alınması için ilgili kurumlara gönderildiğini ifade etti.

Bakan Atalay, görüş alınması sürecinin kısa tutulacağını ve tasarının gecikmeden Bakanlar Kurulu'nun önüne getirileceğini vurguladı.

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu'na ilişkin kanun çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu ve önümüzdeki hafta sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunulacağını belirten Atalay, ''Bütün bu kanun tasarılarının hazırlanası sürecinde biz katılımcı yöntemi mümkün olduğunca uygulamaya çalıştık. Akademisyenlerle, hukukçularla, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle toplantılar yaptık. Onların önerilerin aldık, sivil katılımı da mümkün olduğunca daha ileri seviyede yürütüyoruz. İnsan haklarıyla ilgili çalışlarda sivil toplum kuruluşlarının görüşleri önemlidir'' diye konuştu.

Sayfa Yükleniyor...