Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman başlıyor, başvuru şartları ne?

Adalet Bakanlığı 40 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı için aranan şartlar ne?

24.12.2020 - 17:28 | Son Güncelleme : 29.12.2020 - 10:03

Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman başlıyor, başvuru şartları ne?

Adalet Bakanlığı memur alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı 40 koruma ve güvenlik görevlisi alıyor.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020- KPSS (B grubu) puan sırasına göre yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adaylar başvurularını 4 Ocak 2021-15 Ocak 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştirecek.

Adayların 2020 KPSS puanları ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak. Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacak. Adayların Güvenlik Soruşturması Formunu, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlarını, detaylı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) sisteme yüklemesi gerekecek.

Kadro sayısının 3 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı sitesinden ilan edilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI


Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları;

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

Sayfa Yükleniyor...