Adli Kolluk Yönetmeliği iptal

Danıştay, gizli soruşturmalarda üst amirlere bilgi verme zorunluluğu getiren Adli Kolluk Yönetmeliği'nin yürütmesini durdurdu.

Haberler 27.12.2013 - 13:38

Adli Kolluk Yönetmeliği iptal

Barolar Birliği'nin yaptığı başvuruyu değerlendiren Danıştay 10. Dairesi, tartışmalara neden olan Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik hakkındaki yönetmelikle ilgili kararını verdi.

Danıştay 10. Dairesi, söz konusu yönetmeliğin "telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olacağı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Adli Kolluk Yönetmeliği, İstanbul'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının ardından çıkarılmıştı.

Yönetmelikle savcıların yakalama gözaltı ve el koyma kararlarıyla ilgili Başsavcı’ya bilgi verme zorunluluğu getirilmişti.

Aynı şekilde adli soruşturmalarda görev yapan polis ve jandarmanın mülki amire bilgi vermesi zorunlu hale getirilmişti.

Danıştay’ın kararıyla, Adli Kolluk Yönetmeliği tüm yaptırım ve sonuçlarıyla ortadan kalktı.

Kararla birlikte savcı ve kolluk görevlileri, amirine bilgi vermeden soruşturma yürütebilecek.

'YÖNETMELİKLE DÜZENLENEMEZ'
Davanın ilk incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi, yönetmeliğin, "adli kolluk görevlilerinin, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikayetleri, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal en üst dereceli kolluk amirine bildireceğine" ilişkin hüküm ile cumhuriyet savcısının soruşturmaları cumhuriyet başsavcısına bildirmesini zorunlu kılan hükmün yürütmesini davalı İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın savunmaları alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar durdurdu.

Dairenin 1'e karşı 4 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesinde, adli kolluk görevlilerinin adli olaylarla ilgili konuları sıralı amirlerine, cumhuriyet savcılığının da cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verme yükümlülüğünün yargılama alanına ilişkin bir konu olması nedeniyle yönetmelikle düzenlenmesine olanak bulunmadığı belirtildi.

Kararda, ''Yönetmelik hükümleri kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı biçimde ceza soruşturma sürecine ilişkin usul kuralları içermekte, adli makamların görev ve yetki alanlarına ilişkin düzenleme getirmektedir. Aynı zamanda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157. maddesinde yer alan soruşturma gizliliği kuralını da zedeleyecek nitelikteki hükümler, idari düzenleme yetkisinin aşılması nedeniyle yetki yönünden açıkça hukuka aykırı bulunmaktadır'' ifadesine yer verildi.

Sayfa Yükleniyor...