Bazı kurumlara ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Başbakanlık Müşavirliğine Muammer Işıkoğlu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliğine Ahmet Keleş, Planlama Uzmanlığına Daire Başkanı Ayşe Sema Gürler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığı'na Nejdet Özsoy, Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı'na Mustafa Küçükoğlu, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na Halil Rahman Açar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Salih Hacıömeroğlu, İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum 14. Bölge Müdürlüğüne Sönmez Ata, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettişliklerine Müfettişler Şahin Türk ve Şerefettin Göral, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Diyarbakır İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne Lütfi Kınış, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Eyüp Yahşi atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığı'na Hayrullah Dağıstan, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Hatipoğlu, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ayerden atandı.

Ayrıca, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yürütmek üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Taştan görevlendirildi.