DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Avrupa Sol Parti ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi tarafından düzenlenen ''Orta Doğu Konferansı''nın ''Ortadoğu'da Kürt sorunu'' ile ilgili oturumunda konuştu. ''Kürt sorunu''nun, Ortadoğu'nun en temel çelişkilerinin başında geldiğini ifade eden Türk, ''19. yüzyılda başlayan Kürt mücadelesinin 'ceberrut devlet politikalarına' verdiği cevapla bugün Ortadoğu'nun dönüşümünü sağlayabileceğini'' ileri sürdü.

19. yüzyılın başında emperyalizmle ortaya çıkan ulus devlet oluşturma çabalarına Kürt toplumunun katılmadığını anlatan Türk, ''Kürdistan coğrafyasının İran, Irak, Suriye ve Türkiye arasında paylaştırıldığını'' iddia etti.

''Bu ülkelerin topraklarında Kürtlerin sadece özgürlüklerini koruyabilmek üzere direnişe geçtiklerini'' savunan Türk, bu direnişin sol değerler etrafında şekillendiğini söyledi.

''Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde kendilerine verilen özgürlük, birlik vaatlerinin tutulmadığını'' ileri süren Türk, bugün ''Kürt sorunu''nun çözülememesin altında, elit kesimin Cumhuriyet'e sahip çıkmasının ve diğer partilerin ancak onların belirledikleri sınırlar dahilinde siyaset yapabileceği anlayışını benimsemelerinin yattığını savundu.

Türk, ''Türkiye'de demokratik değerler tartışıldığında hemen militarist güçlerin darbe yaptığını'' ileri sürdü.

''Kürt halkının isteği, gerek Türkiye'de gerek Orta Doğu'da özgür yurttaşlar olarak kültürel ve siyasal haklara sahip olmak'' diyen Türk, Türkiye'de Kürt kimliğinin Anayasal haklarla korunması, ana dilde eğitim, yerel meclisler aracılığıyla siyasal, toplumsal ve ekonomik kararlarda söz sahibi olmayı istediklerini bildirdi.

Ademi merkeziyetçi yapı yerine, Kürt halkının isteğinin katılımcı yurttaşlık modeli olduğunu dile getiren Türk, ''80 yıldır sürdürülen İttihat ve Terakki mantığının kalkarak, 1920'lerde Kürtlere vaat edilen hakların alınmasıyla barış gelecektir, silahlar bırakılacaktır'' diye konuştu.

Türk, Kürtlere her zaman potansiyel bir tehdit unsuru olarak yaklaşıldığını savunarak, ''Kürt sorunu karşısında İslami rejim olan İran ile laiklik iddiasında olan Türkiye'nin birleşebildiğini ve ortak operasyonlar düzenlediğini, Kürt sorununun bu anlamda her yerde bir sorun olarak durduğunu'' ifade etti.

SORULAR
Oturumda soruları da yanıtlayan Ahmet Türk, ''Kürtlerin, kültürel ihtiyaçlarından başka ekonomik anlamda ihtiyaçları yok mu?'' şeklindeki soru üzerine, ekonomik problemlerin olduğunu, ancak kimliğe ve kültürel değerlere saygı gösterilmediği, barışçı bir ortam sağlanmadığı takdirde ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olamayacağını dile getirdi. 

Oturumun ardından bir gazetecinin, ''ABD Başkanı'nın değişmesiyle Irak'a farklı bir yaklaşım benimsenmesini bölgedeki Kürt liderlerin nasıl karşıladığı'' yönündeki sorusu üzerine de Ahmet Türk, Kürt yöneticilerin, başlayacak yeni dönemde, demokrasiyi esas alan, insanı öne çıkaran bir yaklaşım biçiminin gelişeceği ve Orta Doğu'daki siyasetin de daha ılımlı, daha bütünleştirici hale geleceği konusunda umutları olduğunu söyledi.