Aile hekimi ve personeli artık memur değil!

Halen devlet memuru olan doktor ve sağlık personelinin aile hekimliğine geçtikten sonra memurluktan gelen haklarını kaybedeceği ortaya çıktı.

07.12.2010 - 11:45

Aile hekimi ve personeli artık memur değil!

İlk kez 2005'te Düzce'de başlayan aile hekimliği pilot uygulaması 2011'de tüm ülkede yaygın hale gelecek; son kalan iller 13 Aralık 2010 günü aile hekimliği sistemine geçmiş olacak.

Aile hekimliği personeli sadece kamuda çalışan ebe-hemşire ve sağlık memuru arasından seçiliyor. Ancak, kamuda doktor ve sağlık personeli olanların aile hekimliğine geçtiğinde memurluktan gelen haklarını kaybedeceği ortaya çıktı.

Konuyu, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel bugünkü Habertürk gazetesindeki yazısında gündeme getirdi.

Tezel'in, konuyla ilgili yazısı şöyle:

"Kamuda doktor, hemşire, ebe ve sağlık memuru iken bulunduğu ilin valisiyle yapılacak bir yıllık sözleşmeyle aile hekimliği sistemine geçmiş olanlar 657 Sayılı Kanun bakımından aylıksız izinli sayılmaktadır ve 657’den gelen hakları artık yoktur. Sözleşmede yazılı şartlarla çalışacaklardır.

Kamudan geçenlerin sosyal güvenliği geçici olarak Emekli Sandığı (5510-4/C) ile ilgilendirilmeye devam edilecek ama nereye kadar? Zira, aile hekimliği sistemi esasen kendi muayenehanesinde çalışan hekimler gibidir ve esasen Bağ-Kur’lu olmaları gerekir. Fakat, kamudan gelenleri korkutmamak adına geçici olarak Emekli Sandığı ile ilgilerinin devam edeceği kanuna yazılmıştır. Kamu hekimi olmadığı halde açıktan sözleşmeli olan hekimlerin ise SSK’lı (5510-4/A) gibi sosyal güvenlikleri sağlanacaktır. Aile sağlığı elemanları yani ebe-hemşire ve sağlık memurları sadece kamudan geçiş yapabilir, şimdilik primleri Emekli Sandığı’na ödenmeye devam edecektir.

Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadrolarıyla ilişkileri devam eder. Bu personel, talepleri halinde eski görevlerine atanırlar ve sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak, derece ve kademelerinde veya kıdemlerinde değerlendirilir. “Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimi ve aile sağlığı elemanı statüsüne geçenlerden önceki sözleşmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlarındaki boş pozisyonlara öncelikle atanırlar” denmekte ama yönetmelikle bu dönüş kısıtlanmıştır.

İlgili Aile Hekimliği Yönetmeliği’nin 12’nci maddesine göre, “Bakanlık, ilgili ve bağlı kuruluş kadrolarında memur statüsünde görev yapmakta iken ücretsiz izne ayrılarak sözleşmeli statüde aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan personel, sözleşmesinin sona ermesi halinde kadro veya personel dağılım cetveli fazlalığına bakılmaksızın ücretsiz izne ayrıldığı görevine geri döner. Ancak kadrosunun bulunduğu birimin aile hekimliği uygulaması nedeniyle kaldırılması halinde bu birimin aktarıldığı toplum sağlığı merkezine atanır ve memuriyete başlamasından itibaren 30 gün içinde kendisinin talebiyle il içinde ihtiyaç duyulan kadrolardan birine yer ataması yapılabilir” denilmiştir.

AİLE HEKİMİ VE PERSONELİNİN SENDİKA VE TİS HAKKI VAR MI?
Aile hekimleri ve personeli, artık devlet memuru veya 657’ye göre sözleşmeli olmadıkları için herhangi bir sendikaya üye olamazlar. Sendikalara üye olamadıkları için yeni Anayasa ile getirilen memurların toplu sözleşme haklarından da yararlanamazlar. Bu kişiler özel bir sözleşmeyle çalıştıklarından sadece sözleşmede yazan hakları ve borçları vardır.

BAŞKA İŞ DE YAPAMAZLAR
İmzaladıkları sözleşmeye göre, "Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler hariç olmak üzere mesleklerinin icrasından menfaat temin edemezler. Hizmet akdi suretiyle veya esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar"."

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...