Yeni Anayasa için ön çalışma yapan Yazım Alt Komisyonu, CHP’li üye Rıza Türmen başkanlığındaki toplantılarını sürdürüyor.

Dünkü toplantıda, kamu hizmetine girme hakkıyla ilgili maddenin taslağını oluşturulurken, AK Parti'den geri adım geldi.

İktidar partisi, kendi teklifinde yer alan ve türbanlılara kamuda çalışma olanağı getireceği savunulan ifadelerden vazgeçti.

Toplantıda, 'Türk vatandaşı' kavramıyla ilgili anlaşmazlık yaşandı.

MHP, birinci fıkrada yer alan, 'Her vatandaş kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir' ifadesinde 'Türk vatandaşı' tanımının kullanılmasını istedi. AK Parti, 'Hizmete alınmada liyakat dışında hiçbir şart aranmaz' ifadesini önerdi. Diğer partiler ise mevcut Anayasa’daki 'görevin getirdiği nitelik' şartında ısrar etti.

AK Parti uzlaşmak amacıyla türbana serbestlik getirecek ifadelerden biri olarak gösterilen önerisinden vazgeçerken, BDP’nin istediği doğrultusunda maddeye cinsiyet ayrımcılığına karşı güvence içeren bir ifade de eklendi.

Maddenin alt komisyonda benimsenen çekinceli hali şöyle:
“Her vatandaş (MHP önerisi: Her Türk vatandaşı) (BDP önerisi: kamu hizmetlerinden yararlanma ve) kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım yapılamaz, görevin getirdiği nitelikler saklı kalmak kaydıyla cinsiyetler arası eşitlik ilkesi gözetilir.”