Anayasa Mahkemesi'nin AK Parti ile ilgili gerekçeli kararın 24 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 22,8 milyon YTL'lik hazine yardımının geri alınması süreci de başlatıldı.

Bu çerçevede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti'ye 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle verilen Hazine yardımının yarısının geri alınması yönündeki kararın uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığına bir yazı gönderdi.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü de, ''45 milyon 685 bin YTL'lik Hazine yardımının yarısı olan 22 milyon 842,5 bin YTL'nin tahsili'' için Ankara Defterdarlığı'na iletilmek üzere talimat yazısı hazırladı.

İmzaların tamamlanmasının ardından Defterdarlığa gönderilecek talimat uyarınca Ankara Defterdarlığı, AK Parti'den, 22 milyon 842,5 bin YTL'nin yasal süre içinde yatırılmasını isteyecek. Söz konusu 1 aylık süre, Defterdarlık yazısının AK Parti'ye tebliğ edilmesiyle başlayacak.

Bu arada bir maliye yetkilisi, söz konusu tutarın, AK Parti tarafından nakden ödenebileceği veya talep edilmesi halinde Ocak ayının ilk 10 günü içinde 2009 bütçesinden alınacak Hazine yardımından mahsup edilebileceğini bildirdi.