İlişkili Haberler

AK Parti, referandum çalışmalarına hız verdi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan kitapçık, milletvekillerine, teşkilatlara ve belediyelere gönderildi. Kitapçıkta "üniter yapı" vurgusu dikkat çekti. Üniter yapının kırmızı çizgi olduğu, cumhurbaşkanlığı sisteminin bu yapı korunarak formüle edildiği belirtildi. Yeni hükümet sistemiyle Meclis'in güçlendirildiği vurgulanırken, kanun teklifini, hiçbir şarta bağlı olmadan sadece milletvekilinin yapabileceği ifade edildi.

Meclis'in "araştırma", "inceleme", "yazılı soru" ve "soruşturma" mekanizmalarıyla denetim yetkisini daha etkin biçimde kullanacağına işaret edildi. Kitapçıkta muhalefetten gelen "tek adam" ve "diktatörlük" eleştirilerine de yanıt verildi, "Güçlü bir parlamentonun diktatörlük eğilimlerine asla izin vermeyeceği, parlamentonun koyduğu kanunlar çerçevesinde icrai görev yapabilen, parlamentonun onayladığı bütçeyi kullanan, seçimle gelip seçimle gidecek olan cumhurbaşkanının diktatör olacağını iddia etmenin, mantıklı hiçbir izahı yoktur" ifadesi kullanıldı.

Kitapçıkta, cumhurbaşkanlığı sisteminin, 2007 yılındaki Anayasa değişikliğiyle başlayan dönüşümün devamı olduğuna vurgu yapıldı ve yeni sistemle yürütmede iki başlılığın ortadan kalkacağı anlatıldı.