AK Parti tüzüğündeki '3 dönem' şartında yumuşama!

Tüzük, bugünkü 4. Olağan Büyük Kongre'de, 3 dönem milletvekillği yapanların belediye başkanı, 3 dönem belediye başkanlığı yapanların da milletvekili olabilmeleri için değiştirildi.

Değişiklikle yerel seçimlerde gözler, yeni MKYK listesinde yer almayan şu anki 3 bakanın üstüne çevrilecek çünkü bu 3 isim, kulislerde belediye başkanlıkları için konuşuluyor.

'3 dönem şartının vurduğu' ve yeni MKYK'da yer almayan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın adı İstanbul, Haberleşme, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın adı İzmir, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adı da Sakarya büyükşehir belediye başkanlıkları için geçiyor...
AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde, parti tüzüğünde 10 ayrı değişiklik yapıldı.

Buna göre, milletvekilleri ve belediye başkanları için kesintisiz 3 dönem görev yaptıktan sonra en az bir dönem ara verme hükmü getirildi. Gençlik kollarına üye olma üst yaş sınırı, 29'dan 30'a yükseltildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin başkanlığındaki Divan'a sunulan tüzük değişikliği teklifine göre, AK Parti tüzüğünün 24'üncü maddesinin son fıkrası, ''Aynı kişi kesintisiz en fazla 3 olağan dönem, belde başkanı seçilebilir ancak ara veren kimseler tekrar aynı göreve getirilebilir'' şeklinde değiştirildi.

26'ncı maddesinin belde yürütme kurulu üyelikleriyle ilgili 3'üncü fıkrası ise yürürlükten kaldırıldı.

AK Parti tüzüğünün 27'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan, ''belde yönetim kurulu tarafından seçilen yardımcılarından'' ibaresi, ''belde yürütme kurulu üyelerinden'' olarak değiştirildi.

Tüzüğün 31'inci maddesinin son fıkrası da ''Aynı kişi kesintisiz en fazla 3 olağan dönem, ilçe başkanı seçilebilir. Ancak ara veren kimseler tekrar aynı göreve getirilebilir'' şeklinde değiştirildi.

AK Parti tüzüğünün 36'ncı maddesinin son fıkrası, ''Aynı kişi kesintisiz en fazla 3 olağan dönem, il başkanı seçilebilir. Ancak ara veren kimseler tekrar aynı göreve getirilebilir'' olarak değiştirildi.

Tüzüğün 44'üncü maddesine 8'inci fıkra olarak, ''Kongrenin açılışı sırasında delegelerden yazılı teklif gelmesi halinde kongre divan başkanı ile divan üyeliği seçimlerini liste yöntemine göre birlikte ve aynı anda yapılmasına açık oylamayla karar verebilir'' hükmü eklendi.

Tüzüğün 69'uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan, ''üye tam sayısının'' ifadesi, Siyasi Partiler Kanunu'ndaki hükümle uyumlu hale getirilmesi için, ''büyük kongre üye tam sayısının'' şeklinde değiştirildi.

Tüzüğün 75'inci maddesi de ''Parti Genel Başkanı, büyük kongre tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kişi kurucu genel başkanlık hariç, kesintisiz en fazla 4 olağan dönem genel başkan seçilebilir, ancak ara veren kimseler tekrar aynı göreve seçilebilir'' olarak değiştirildi.

AK Parti tüzüğünün 83'üncü maddesinin 2 ve 3'üncü fıkralarında yer alan ''29'' ibaresi, ''30'' olarak değiştirilerek, gençlik kollarına üye olma üst yaş sınırı yükseltildi.

AK Parti tüzüğünün 132'inci maddesinin birinci fıkrası, ''AK Parti listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, kesintisiz en fazla 3 dönem aynı görevi yürütebilirler. Ancak ara veren kimseler, tekrar aynı görevlere aday gösterilebilir'' hükmüyle değiştirildi.