NTV

AK Parti'nin başkanlık teklifinin içeriği netleşti

NTV Haber

Türkiye

Teklifte, Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğunu düzenleyen bir madde de var. Bu madde, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Yüce Divan'a Meclis'in dörte üç çoğunluğuyla sevkedilmesini öneriyor.

AK Parti'nin teklifinde sistemin adı 'Cumhurbaşkanlığı' ama içeriği tam 'Başkanlık'. Teklifin MHP'ye alternatifli olarak sunulduğu belirtiliyor.

Teklife göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin başı Türkiye Cumhurbaşkanı olacak. Bir kişi 5'er yıllığına iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Bir partiyle bağı olabilecek.

Başbakanlık kaldırılarak, yürütme yetkisi de Cumhurbaşkanı'na verilecek. Bakanların bir kısmı milletvekilleri arasından, diğer kısmı ise dışarıdan atanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı kabine içinden seçilecek. Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olması da planlanıyor.

Kabinenin Meclis'e tasarı sunma hakkı olmayacak. Ama Cumhurbaşkanı da başkanlık kararnamesi yayınlayabilecek.

Cumhurbaşkanı hakkında 367 milletvekilinin imzasıyla soruşturma açılabilecek. Genel Kurul'da Yüce Divan'a sevk için ise 412 milletvekilinin kabul oyu gerekecek. Sistemin 2019 yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

ETİKETLER