Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyarlama davasına, hükümlü Semih Tufan Gülaltay'ın avukatı Lütfi İşbulan katıldı.

Avukat İşbulan, sorguda müvekiline işkence yapıldığını iddia etti.

Mahkeme, Gülaltay hakkında, Ankara 1 Nolu DGM'nin kesinleşen hükmü ile ''cürüm işlemek için örgüt kurma'' suçundan dolayı 765 sayılı TCK'nın 313/2-3, 59. ve 81. maddeleri gereğince verilmiş olan hükmün, sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'da karşılık bulan hüküm karşısında daha lehe olduğundan bu suça yönelik uyarlama isteminin reddine karar verdi.

Gülaltay, sübut bulan ''kasten tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs'' suçunun cezası yönünden 5237 sayılı TCK'nın daha lehe hükümler içermesi nedeniyle bu suçu düzenleyen TCK'nın 82/1. maddesinin (a) bendi, 35/2. ve 62. maddeleri uyarınca neticeten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümlü Gülaltay'a, 6136 sayılı Yasa'nın 13/1. maddesi uyarınca ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçundan da 10 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, hükümlü hakkında faydalı ve caydırıcı olmayacağı kanaatine varıldığı gibi, ileride bir daha suç işlemekten çekineceği konusunda mahkemece olumlu bir kanaat elde edilemediğinden, CMK'nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Ankara 1 No'lu DGM, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Akın Birdal'a 12 Mayıs 1998 günü düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak, ''cürüm işlemek için silahlı çete oluşturdukları, siyasi amaçla adam öldürmeye tam teşebbüste bulundukları ve bu suçlara iştirak ettikleri'' gerekçesiyle 11 sanığı, 10 ay ile 19 yıl 2 ay 2 gün arasında değişen ağır hapis cezalarına mahkum etmiş, 6 sanık hakkında da beraat kararı vermişti.

Mahkeme, silahlı saldırı olayını organize ettiği öne sürülen sanık Semih Tufan Gülaltay'ı, ''cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak'', ''taammüden adam öldürmeye tam teşebbüs'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından 19 yıl 2 ay 2 gün ağır hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkındaki hükmü onamıştı. Gülaltay, Birdal'a saldırı davasından aldığı cezanın infazının tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkmıştı.