Bozdağ şunları söyledi: “Son günlerde MGK’nın “Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü pekiştirmek, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığı eşgüdümünde yapılan çalışmalar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve çalışmaların devamı tavsiye edilmiştir.” karanını ardından MGK üyelerine dönük hem MHP’den, hem de CHP’den eleştiriler geldi. Haksız eleştiriler dozunu artırarak devam etti. Sayın Cumhurbaşkanı yanıt da verdi, ‘yakışıksız’ dedi ama bu eleştiriler durmadı.

Burada Sayın Genelkurmay Başkanı’nın söylediği sözlerin hepsine biz de katılıyoruz. Kırmızı çizgileri zaten anayasa koymuş. 4. Maddenin başlığı çok net ve açık; 1’inci, 2’nci ve 3’üncü maddeler değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez. Biz AK Parti olarak bunları her defasında dile getirdik. Biz bunları dile getirmemişiz gibi bize eleştiriler yapıldı. MGK kararından sonra TSK mensuplarına dönük olarak da devam edildi. Sayın Genelkurmay Başkanımız da bu açıklaması ile ‘biz dün nasılsak bugün de öyleyiz, hassasiyetimizin bilinmesini istiyoruz’ diyor. Ayrıca ‘TSK bölücü terör örgütüne karşı mücadelesini sürdürürken ‘güvenlik alanının dışında kalan ekonomi, sosyo-kültürel ve uluslararası alanlarda da devlet tarafından gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğuna inanmaktadır.’ diyor. Yani devletin alacağı tedbirlerin önemli ve gerekli olduğunu ifade ediyor.

Genelkurmay Başkanı bunun dışında ‘usul ve yöntem esası belirler,’ diyor ve takip edilecek usul ve yöntemlerde özenli olunmasını istiyor. Hem demokratik açılım sürecini yöneten hükümete hem de muhalefete dönük mesajı var. İfadeleri kullanırken, değerlendirme yapılırken daha özenli olunmalı uyarısında bulunuyor. Ben isabetli bir açıklama olarak değerlendiriyorum. “