AKP'nin değiştirmeyeceği 4 madde

Anayasa değişiklik taslağını Meclis'e sunan AK Parti Grup Başkanvekili Bozdağ,  ''BDP'nin bazı önerileri oldu, özellikle ilk 3 maddenin değiştirilmesini teklif ettiler?'' sorusuna yanıt verdi.

30.03.2010 - 13:40

Anayasa değişiklik teklifini beraberindeki bir grup milletvekiliyle TBMM Başkanlığı'na sunan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Bozdağ, şunları söyledi:

''Dileğimiz o ki Anayasa Komisyonunda ve Genel Kurul çalışmaları sırasında, hem Mecliste grubu bulunan, bulunmayan siyasi partilerimizin hem bağımsız milletvekillerimizin, hem de sivil toplum örgütlerimizin ve konuya ilgi gösteren herkesin pozitif katkı sunmak suretiyle bu değişikliklerin iyileştirilerek, olgunlaştırılarak Meclisten geçmesidir. Teklif milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun. Demokrasinin, hukukun standartlarını yükselten, bireysel hakları daha güvence altına alan, sendikal hakları genişleten düzenlemeler içermektedir.''

Bozdağ, ''Yeniden muhalefetle bir uzlaşı arayışına girecek misiniz?'' sorusuna, ''Şimdi arkadaşlarımız bağımsız milletvekilleriyle görüşüyorlar. Onlardan randevular alındı. Biz partilerimizle görüştük, onlara taslak metni ilettik. görüşlerini, eleştirilerini, değerlendirmelerini talep ettik. Tabii kamuoyundan,sivil toplum örgütlerinden gelenleri de metne yansıtarak Meclis Başkanı'na sunduk. Elbette bundan sonraki süreçte de hem komisyon hem de genel kurul görüşmeleri sırasına bütün siyasi partilerimizin ve milletvekillerimizin, herkesin, her kesimin katkısını bekliyoruz'' diye konuştu.

Bir gazetecinin, ''BDP'nin bazı önerileri oldu, onların önerilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ilk 3 maddenin değiştirilmesini teklif ettiler'' sözlerine karşılık Bozdağ, bugüne kadar Türkiye'nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu, ancak yeni Anayasa yapılırken 1, 2 ve 3. maddeleri ile bunların değiştirilemezliğini öngören 4. madde ve 174. madde hariç, tüm maddeleri konuşmaya hazır olduklarını her zaman ifade ettiklerini vurguladı. Bozdağ, bunun dışında, kamuoyundan gelen bütün teklifleri değerlendirmeye özen gösterdiklerini belirtti.

Kamuoyuna sundukları metnin, şimdiye kadar hazırlanmış bulunan değişik Anayasa önerilerinin değerlendirmelerinden hareketle bir uzlaşma metni olduğunu ifade eden Bozdağ, teklif bütün olarak değerlendirildiğinde, her konuda objektif, hukukun gereklerine ve milletin taleplerine uygun düzenlemeler yapıldığını söyledi. Metni değerlendiren herkesin bunu göreceğini dile getiren Bozdağ, ''Bu metninin esasında hazırlanmış bir uzlaşma metni olduğunu değerlendirenler yakından görecektir'' dedi.

FİRE ENDİŞEMİZ YOK
Bozdağ, ''Referandum sınırını aşamayacağınıza yönelik bir endişe taşıyor musunuz? Çünkü AK Parti içinde de bu pakete destek vermeyenler olduğu belirtiliyor. Böyle bir kaygınız var mı?'' sorusuna karşılık, şunları söyledi:

''Bizim 330 ile ilgili herhangi bir tereddütümüz kesinlikle yok. Bu konu, milletvekillerinin takdirinde. Ama milletvekillerimizin zaten Anayasa değişiklikleri konusunda hepsinin kendi bölgelerinden gelen talepler var. Onların hepsinin Meclis çalışmalarında seyrini görecektir. Milletvekillerimiz içinde bu konuda bir sıkıntı yok. Ama başka yerlerde sıkıntı var.

AK Parti içinde, milletvekilleri arasında sıkıntı varmış gibi, problem varmış gibi, bir takım spekülatif değerlendirmeler ve haberler yapmak suretiyle problem ve sıkıntı yaratmaya uğraşan birtakım haber, yayın ve beklentiler var. Ama bütün bu beklentiler bugüne kadar hep boşa çıktı. Bu süreçte bunun bir kez daha boşa çıktığını herkes görecektir. Bu beklentiyi dillendirenler de haber yapanlar da  görecektir.''

ORTADA BİR BOŞLUK VARDI
Bir gazetecinin, ''Yüce Divan yolu hem Meclis Başkanı hem de TSK komuta kademesine de açılmış oldu. Bu eklemeye niçin gerek duyuldu? Eleştiri ya da öneri mi geldi? Bu konuda Genelkurmay ile de görüş alışverişiniz oldu mu?'' sorusuna karşılık Bozdağ, şunları söyledi:

''Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Hava, Deniz, Kara Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'nın da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmalarına ilişkin bir değişiklik, teklifte yer almaktadır. Esasında 250. maddeyle ilgili CMK değişikliğinin kamuoyunda tartışılması sırasında, kamuoyunun her kesiminden bu konuda değişik talepler geldi.

Anayasanın ilgili maddesine bu konunun monte edilmesinin doğru olacağı ve ortada bir boşluk olduğuna dair eleştiriler ve bunun  düzeltilmesine dair öneriler oldu. Biz o süreçte ve daha sonraki süreçte, kamuoyundan bu yönde gelen talepleri, eleştirileri değerlendirdik. Gerçekten ortada boşluk olarak nitelendirilebilecek bir durum var. Onu düzeltmek, bir ihtiyacı gidermek, kamuoyunun taleplerini değerlendirmek için yaptık.''

Bozdağ, soruyu soran gazetecinin ''Ben soruma tam olarak yanıt alamadım'' demesi üzerine, ''Ben şunu söyledim, biz bu konuyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalar ve o dönemde dile getirilen talepler çerçevesinde bu değerlendirmeyi yaptık'' karşılığını verdi.

UMARIM NİSAN AYI İÇİNDE SONUÇLANDIRILIR
Teklifin Anayasa Komisyonunda ne zaman görüşüleceği sorusuna Bozdağ, ''Tabii Komisyon gündemine hakim...Bunda sonraki süreç bizden çıktı. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte teklifi Meclis Başkanı'na sunduk. Bundan sonraki süreç, Meclis Başkanı'nın teklifi Komisyona havale etmesi, Komisyon Başkanı'nın bunu gündem yaparak görüşmesidir. Bunların tamamı bizim dışımızda olan işlerdir.  Meclisin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre bundan sonraki süreç, Meclis Başkanı ve Komisyon Başkanı tarafından icra edilecektir'' dedi.

Bozdağ, ''AK Parti olarak bir takviminiz var mı?'' sorusuna, Mecliste görüşülmesiyle ilgili Anayasa ve İçtüzük hükümleri olduğunu kaydederek, Anayasa Komisyonunun 48 saat geçmeden gündeme almasının söz konusu olmadığını, ayrıca Komisyon görüşmelerinin ne zaman biteceğini bilemediklerini, bunun oradaki çalışmaların seyrine bağlı olduğunu anlattı. Teklifin daha sonra Genel Kurul aşaması olduğunu hatırlatan Bozdağ, ''Umarımız Nisan ayı içerisinde Komisyon ve Genel Kurul çalışmaları, en geniş katılım ve müzakereyle sonuçlandırılır'' diye konuştu.

Bir gazetecinin, ''Sayın Cemil Çiçek, muhalefetin, 'Hükümetin Anayasası, Projesi' şeklindeki eleştirilerine önlem amaçlı mı buraya gelmedi?'' sorusuna Bozdağ, şu yanıtı verdi:

''Bazı arkadaşlarımızın bağımsız milletvekilleriyle görüşmeleri için dünden randevu talep edildi. Bir kısmının randevusu bu saate tekabül etti, bir kısmı da başka şekilde....Biz hep söyledik; Anayasa değişikliği milletvekillerinin teklifiyle olan, Mecliste görüşülerek neticelendirilen bir konudur. Gerek Sayın Cemil Çiçek, gerek Sayın Sadullah Ergin hem bakandır ama aynı zamanda TBMM üyesi milletvekilleridir. Onun için şekli birtakım şeylerle konuyu çarpıtarak birtakım şekil ve usul tartışmaları içerisinde, esasın özünü ortadan kaçırma gayretleri yanlıştır. Milletvekilidir onlar. Onlar da burada olabilirdi. Ama şu anda milletvekili arkadaşlarımın bir kısmıyla birlikte teklifi TBMM'ye sunduk. Onun dışındaki eleştiriler, sadece bahane üretme eleştirileridir.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...