Aleviler yeni Diyanet'te yok!

Diyanet'i yeniden düzenleyen tasarının 5 maddesini kabul edildiği komisyonda, CHPL'i üye Hamzaçelebi, Alevi açılımının tasarıda yer almamasını eleştirdi.

25.05.2010 - 21:38

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş ve görevlerini yeniden düzenleyen kanun tasarısının 5 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, görüşmelerde yaptığı konuşmada, hükümetin, ''demokratik açılım'' çerçevesinde bazı mezheplerle toplantılar ve çalıştaylar yaptığını belirtti.

Ancak bu açılım tartışmalarını tasarıda göremediklerini, hatta bir ipucu bile bulamadıklarını ifade eden Hamzaçebi, ''Bu konu sadece tartışma düzeyinde kaldı, uygulamaya geçirilmedi'' dedi.

Hamzaçebi, Diyanet İşleri Başkanlığının, kaçak Kuran kursları konusunda bir görev üstlendiğine ilişkin bir düzenlemenin tasarıda yer almadığını belirterek, bu durumu eleştirdi. Hamzaçebi'nin eleştirilerine yanıt veren Devlet Bakanı Faruk Çelik, tasarının 30 yıldır beklendiğini söyledi.

Alevi vatandaşların talepleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bağ olmadığını ifade eden Çelik, ''Bu, sürece bağlı bir konu. Alevi vatandaşları ile devletin bir araya gelmesi konusunda önemli mesafeler aldık'' dedi.

Bakan Çelik, Diyanet TV kurulduktan sonra, en sağlıklı bir şekilde dinin öğretilmesi konusunda hizmet vermiş olacaklarını da söyledi.

Tasarının görüşmelerine yarın devam edilecek.
Buna göre, İşleri Başkanının görev süresi 5 yıl olacak ve bir kişi en fazla 2 kez Başkan olarak atanabilecek.

Başkanın vereceği görevleri yapmak ve başkana karşı sorumlu olmak üzere en fazla 3 başkan yardımcısı atanabilecek.

Başkan yardımcılarının görev süresi, başkanın görev süresi ile sınırlı olacak.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organı olacak ve 16 üyeden oluşacak.

Diyanet İşleri Başkanı; Aday Tespit Kurulunca, en az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş veya dini ilimlerde temayüz etmiş kişiler arasından belirlenen 24 adaydan 12, ayrıca İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden 4 kişiyi kurul üyeliğine atanmak üzere tespit edecek. Kurul üyelerinin görev süresi 5 yıl olacak.

Yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dini yorum çevrelerini, dini-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dini-kültürel oluşumları incelemek ve değerlendirmek, Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri arasında sayılacak.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile 8 üyeden oluşacak. Başkan ve üyelerin görev süresi 5 yıl olacak.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...