ALTIN ÇAĞ GERÇEKTEN GELDİ..

Nostradamus, Oğlu Cesar’a mektubunda şu an çağımızda olan pek çok olayın gerçekleşeceğini dile getirmişti.

01.08.2011 - 18:00

ALTIN ÇAĞ GERÇEKTEN GELDİ..

Daha önceki yazılarımda kapitalizmin çok ciddi darbe alacağını, batı ve avrupa uygarlığının önümüzdeki yıllarda büyük darbeler alarak ekonomik, zihinsel ve materyalist çöküşleri ile beraber, ciddi sınavlardan geçeceğini, ekonomik çöküşlerin de hızla devam edeceğini söylemiştim.

Nostradamus, Oğlu Cesar’a mektubunda şu an çağımızda olan pek çok olayın gerçekleşeceğini dile getirmişti. Çok şeyler yazıldı Nostradamus hakkında. 14 Aralık 1503 Saint-Rémy-de-Provence’ da doğan , 2 Temmuz 1566 yılında Salon’ da ölen çağımızın en büyük astroloğu Nostradamus ( Hekim ve Eczacı ), 63 yıllık yaşamının son 20 yılında yaptığı kehanetlerin şaşırtıcı derecede gerçekleşmesi ile beraber, hala bizlerin en büyük sorularının kaynağını oluşturuyor. Bugünleri 1550 li yıllardan gören Nostradamus, kehanetlerinde çoğunlukla çok açık olmayan semboller kullanmıştır. Önemli bir okültist olan Nostradamus, okültizm-sembolizm ilkesi sebebi ile kehanetlerini, belli bir eğitim seviyesindeki kişilerin anlayabileceği özel bir dilde yazmıştır.

Dörtlüklerinde, çoğunlukla gezegenlerin gökyüzündeki hareketlerinin yeryüzündeki insanoğluna etkilerini tarif etmiştir.

Nostradamus, 1999 yılından yani Milenyumdan itibaren dünya üzerinde tüm sistemlerin değişeceğini gösteren özel kehanetlerde bulunmuştur. 1999 yılının yedinci ayında olmak üzere, gökyüzünde “Dehşetin muhteşem kralı gelecek “ gibi açıklamalar yaparak 11 Ağustos 1999 yılından itibaren uygarlığın eski uygarlık olmayacağını söylemiştir.

Altın çağın bu yıkım ile beraber geleceğini, insanların hayali para ile değil, gerçek emek ile uğraşacakları bir döneme doğru hızla gideceğini, doğuda sarı ırkın ortadoğu’da İslam’ın hızla yükseleceğini ve batı uygarlığının da çok büyük çöküntülere uğrayacağını dörtlüklerinde söyler.

Sakallı yıldız görünürkenÜç büyük prens düşman olacakGökyüzünden gelen darbe barışıve dünyayı sarsıyor.Po ve Tiber taşıyor; yılan kıyıya yerleşiyor. ( Dörtlük II-43 )

Üç büyük prens, üç büyük ülkeyi gösterir. Avrupa’nın 3 feodal güçlü devletini; İtalya, Fransa ve İspanya’yı . Po ve Tiber, Yunanistan ve İtalya civarında bir problemin olduğunu göstermekte.

Büyük sıkıntının ardından insanlığı daha da büyüğü bekliyor.

Büyük harekete geçirici, yüzyılları yeniliyor:

Yağmur, kan, süt, açlık, demir ve veba.

Büyük bir kıvılcım gökyüzünde dolaşıyor. (Dörtlük II-46)

Büyük sıkıntının ardından insanlığı daha da büyüğü bekliyor. Büyük harekete geçirici yüzyılları yeniliyor; Plüton’un Oğlak burcuna girişi. Yağmur, kan, süt, açlık, demir ve veba büyük bir kıvılcım gökyüzünde dolaşıyor. Yaşayacağımız zorlukları, insanın insanlığını sürdürmesinde en önemli temel öğeleri tek bir satırda duyurarak, dolaylı olarak zorluğun büyüklüğünü bildirmesi son derece dikkatle alınması gerekli bir durum. Yiyeceğimiz, kanımız, uygarlığın bilek gücü demir ve bizi birbirimize başka türlü bağımlı kılacak bulaşıcı bir hastalık.

Her şeyin iyi. Güneşin tümüyle faydalı ve Ay'ın bolluk timsali olduğu yerde,

tümünün yıkımı yaklaşmakta

Gökyüzünden kaderinizi değiştirmek için ilerler

Aynı ülkede yedinci taş olarak (Dörtlük V-32)

Bu dörtlük daha ziyade Yunanistan’ı tarif etmektedir. Yedinci taş, yedi iyon adasını işaret eder. Yedi iyon kolonisi ve Yunanistan’da karşılaşılacak ekonomik kriz ile alakalı bir dörtlüktür. Yine Yunanistan ile ilgili milenyumda oluşacak olan problem; Dörtlük V-90’ da şöyle demektedir;

Yunan adalarında, Perinthus ve Larissa'da,

Sparta’da ve tüm Peloponnesus'ta:

çok büyük kıtlık ve veba sahte toz boyunca.

Dokuz ay sürecek ve Chersonese'in her yanında.

Açıkça yer ve zaman veren Nostradamus, Yunanistan’ın ekonomik olarak ciddi anlamda zorlanacağını, kıtlığın, hastalıkların süreceğini ve dokuz dönem sürecek olan bir problemin görüneceğini söylemektedir. Nostradamus kendisine görenlerden derdi. Bir gören, uzakta olan şeyleri tüm yaratılanların sahip olduğu nitelikleri doğal algılama ile gören kişidir derdi. Tanrının sırlarının kavranamaz olduğunu iddia eden Nostradamus, dünya uygarlığının 3659 yılına kadar devam edeceğini dörtlüklerinde söylemiştir. Yalnızca milenyum ile beraber 177 yıl, 3 ay, 11 gün sürecek açlık, hastalık, seller, global problemlerden kaynaklanan sıkıntıların tüm batı toplumlarını büyük bir bela gibi saracağını, güneşin ve ışığın artık doğudan, yani daha ziyade batı toplumları tarafından yüzyıllarca sömürülen doğu toplumlarından yükseleceğini, bilhassa sarı ırkın dünya üzerinde etkinliğinin artacağını söylemiştir.

Şu an astrolojik olarak büyük Plüton döngüsü yaşıyoruz. Kapitalist ekonominin sürekli tüket komutu ile artık işlemeyeceği, çalışmadan kazancın ve hayali paranın ve hayali emeğin gerçek anlamda değerinin olmayacağı bir döneme giriyoruz. Altın çağ dedik başta. Bu sebeple kapitalizm çökerken tüm eski uygarlıklarda değişmeyen para birimi olan altın, gümüş gibi değerli minerallerin değerleri de hızla artmaya devam edecek.

Plüton, 2020’lere kadar Oğlak burcunda, şu an için var olan kapitalizmin son nefesini vermesini sağlar iken, 2023’ten itibaren dünyada yeni bir dönemin de başlangıcı görünmektedir.

Şu an ülkemiz iyidir. Ülkemiz, sınırlarındaki çok büyük ekonomik krizlere rağmen direnmekte ve astrolojik veriler önümüzdeki dönemlerde ülkemizin bu krizden de çok fazla zarar görmeden çıkacağını göstermektedir.

Gerçekten Nostradamus’un dediği gibi, Yunanistan ekonomik olarak çökmüştür. İspanya ve İtalya ebedi rakipleri İngiltere’den borçlanabilmek için çaba göstermektedir. Avrupa’nın merkez ülkelerinden Fransa’nın durumu hiç iyi değildir. Kapitalist çürümüşlüğün bir numaralı simgesi ABD neredeyse topu atmak üzeredir. Ağustos ayında bilhassa 5 Ağustos’tan itibaren Satürn, Plüton, Uranüs’ün gökyüzünde Nostradamus’un dediği 3 prens gibi alacağı sert görünüm, şu an için var olan ekonomik problemleri azaltmayacak çok da kuvvetli bir şekilde problemleri arttırarak besleyecektir. 11 Ağustos’ta, 19 Ağustos’ta , 13 Ekim’de oluşacak olan ağır gezegen görüntüleri, bu problemleri çok net ve daha kesin bir şekilde arttırırken, Ekim ayının ortalarından itibaren sıkıntılar çok daha fazla artacaktır.

Saygılarımla,
Astrolog Oğuzhan Ceyhan

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...