Başbakan Erdoğan'ın, 4. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında önemli mesajlar bekleyenler bu beklentilerinin karşılığını tam olarak alamadı.

Ancak parti tarafından dağıtılan bundan sonraki hedeflere yönelik 63 maddelik metin, Kürt sorunundan başkanlık sistemine kadar bir çok başlıkta önemli ipuçları verdi.

Bunlar arasında ana dilde kamu hizmeti, ana dilde savunma ve kamuda Kürtçe tercümanlığı da yer aldı.

Beklentilerin aksine Başbakan Erdoğan'ın konuşmasında yer almayan, onun yerine dağıtılan 63 maddelik metinde yer alan bazı hedefler:

— Başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanı meselelerinin tartışılması,

— şartlar ne olursa olsun mutlaka yeni bir anayasanın ülkeye kazandırılması,

— darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması,

— askeri okullardaki mürfedatın yenilenmesi,

— kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü etnik ayrımcılığa son verilmesi,

— jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi,

— kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması,

— isteyen her lise mezununa üniversite fırsatı yaratılması

— Nefret suçu ile ilgili düzenleme,

— YÖK'ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi...

YAPILAMAYANLAR!
63 maddelik metinde, 10 yıllık iktidar döneminde gerçekleştirilemeyen hedeflere de yer verildi.

Bunlar arasında parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümlerin kaldırılması, parti kapatmalara son verilmesi sayıldı...