'Anayasa Mahkemesi' kılpayı geçti!

Meclis Genel Kurul'unda, Anaya paketinin kritik iki maddesi daha kabul edilid. Askere sivil yargı yolu açan düzenleme 337 oyla geçerken, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştiren düzenleme 331 oyla kabul edildi.

25.04.2010 - 19:30

Meclis Genel Kurulu'nda, Anayasa paketinin tartışmalı iki maddesi kabul edildi.


Askere sivil yargı yolu açan düzenleme 337 oyla geçerken, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını düzenleyen madde ise 'kılpayı' kabul edildi: 331 oy.

ASKERE SİVİL YARGI
Anayasa'nın 'Askeri Yargı' başlıklı 145. maddesinde değişiklik yapan, askeri yargının görev alanını yeniden belirleyen Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklif, gizli oylamaya katılan 407 milletvekilinin 337'sinin oyunu alarak kabul gördü. Oylamada, 70 de ret oy kullanıldı.

Buna göre, askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülecek. Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her durumda adliye mahkemelerinde görülecek.

Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanamayacak.

ANAYASA MAHKEMESİ KILPAYI
Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi, 407 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada 331 kabul, 72 ret oyuyla kabul edildi. 2 oy boş çıkarken, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Maddeyle, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunu düzenleyen 146. maddede değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, halen 11 asıl 4 yedek üyeli olan Anayasa Mahkemesi, 17 asıl üyeden oluşacak. TBMM, 2 üyeyi, Sayıştay Genel Kurulu'nun gösterdiği 3'er aday arasından; 1 üyeyi baro başkanlarının avukatlar arasından göstereceği 3 aday arasından gizli oylamayla seçecek.

Cumhurbaşkanı; 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nce gösterilecek 3'er aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzre 3 üyeyi ise YÖK'ün kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından göstereceği 3'er aday içinden seçecek. Cumhurbaşkanı, 4 üyeyi de üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 1. sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçecek.

Teklifte, ilgili yüksek yargı organları ile barolardan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilecek kişilerin seçim sürecine ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından, gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 4 yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçilecek. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilecek.

Anayasa Mahkemesi üyeliğiyle ilgili olarak Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca yapılacak aday gösterme seçimlerinde uygulanacak temel prensipler, YÖK Genel Kurulu tarafından yapılacak aday gösterme seçimlerinde de uygulanacak.

Meclis Genel Kurulu, 18. maddenin de görüşülerek oylanmasının ardından çalışmalarına ara verecek ve görüşmeler bu sabah 11.00'de yeniden başlayacak. Bugünkü görüşmelerde paketin 19., 20. ve 21. maddeleri ele alınacak.

Hafta başından bu yana devam eden Anayasa teklifinin birinci tur görüşmelerinin, 28 Nisan Çarşamba günü tamamlanması hedefleniyor.


  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...