Anayasa maratonu Çarşamba başlıyor

Anayasa değişikliği teklifi, önümüzdeki hafta Çarşamba günü TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülecek.

31.03.2010 - 14:11

Anayasa değişikliği teklifi, önümüzdeki hafta Çarşamba günü TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülecek.

TBMM Kanunlar Kararlar Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemenin ardından Anayasa Komisyonuna sevk edilen teklif, komisyonun gündemine alındı. Teklif, 7 Nisan Çarşamba günü Komisyonda görüşülecek.

Anayasa değişikliği teklifleri, TBMM Genel Kurulunda iki tur halinde görüşülüyor. İlk turda geneli ve maddeleri üzerinde yapılan konuşmaların ardından maddelerin tek tek gizli oylamasına geçiliyor. Teklif için ilk turda, maddelerine geçilmesi ve 29 madde için 30 gizli oylama yapılacak.

İkinci turda, maddeler üzerinde konuşma olmayacak. Ancak, maddeler üzerinde değişiklik önergesi verilmiş ise o önerge üzerinde milletvekilleri konuşabilecek. İkinci turda da maddelerin yanı sıra teklifin tümüyle birlikte 30 gizli oylama yapılacak.

Teklifin kabulü, Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyuyla mümkün oluyor.

Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoylamasına sunabiliyor.

Meclisin üye tamsayısının beşte üçü (330) ile üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanınca iade edilmediği takdirde halkoylamasına sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanacak.

Anayasaya göre, ''Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iade üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri, Cumhurbaşkanı tarafından'' halkoyuna sunulabiliyor. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanıyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...