Ankara 'cinsiyet ayrımcılığından' mahkum

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) evli kadınların sadece evlilik öncesi soyadlarını kullanabilme hakları konusunda Türkiye'yi bir kez daha mahkum etti.

04.09.2013 - 11:22

Ankara 'cinsiyet ayrımcılığından' mahkum

Strasbourg Mahkemesi, avukat Gülizar Tuncer Güneş tarafından açılan davada, evli kadınlara bu hakkın tanınmamasını "cinsiyet ayrımcılığı" olarak değerlendirdi ve Ankara'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti.

Türk hükümeti, davayla ilgili olarak AİHM önünde yaptığı savunmada, Türk mahkemelerinin Medeni Kanunun 187'inci maddesini uygulamakla yükümlü olduğu ve davacının kocasının soyadını kullandığı için günlük ve mesleki yaşamda ayrımcılığa uğramadığı tezlerini işlemişti.

Ancak AİHM, yine Türkiye'ye karşı aynı gerekçeyle açılmış Ünal Tekeli davasıyla ilgili 2004 yılında açıkladığı kararını temel alarak Türk hükümetinin tezlerini geri çevirdi. Mahkeme, evli kadınlara sadece evlilik öncesi soyadlarını taşıma hakkı verilmemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılıkla ilgili maddesine aykırı olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Ünal Tekeli kararının uygulanış süreci AİHM hükümlerinin denetleyicisi olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından izlenmeye devam ediliyor. Türk hükümeti, benzer ihlallerin tekrarlanmaması için önlem alacağı konusunda Avrupa Konseyi'ne taahhütte bulunmuş olsa da 2006 yılında bu yana Bakanlar Komitesi'ne ek bilgi vermiş değil.

Anayasa Mahkemesi 10 Mart 2011 tarihinde açıkladığı oyçokluğuyla alınmış bir kararda, "Kadının evlenmekle kocasının soyadını almasının cinsiyet ayrımına dayanan bir farklılaşma yarattığı savı yerinde değildir. Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Belirtilen gerekçelerle yasakoyucunun takdir yetkisi kapsamında aile soyadı olarak kocanın soyadına öncelik vermesi eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmamaktadır" hükmünde bulunmuştu.

AİHM son açıkladığı kararla Anayasa Mahkemesi'nin kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olmadığına da hükmetmiş oldu.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...