AB Komisyonu tarafından hazırlanan paket, karbondioksit başta olmak üzere
sera etkisi yapan gazların 1990 yılındaki seviye esas alınarak 2020'ye kadar
yüzde 20 oranında düşürülmesini hedefliyor.

Termik santralleri devre dışı bırakarak elektrik fiyatlarını yükselteceği
gerekçesiyle pakete yönelik en sert eleştiriler Polonya'dan gelmişti.

Almanya, Fransa ve İtalya gibi AB'nin büyük ülkeleri, diğer sanayileşmiş
ülkelerin sera gazı salımının düşürülmesinde bağlayıcı hedef belirlememesi
halinde, uluslararası rekabet gücünün kaybedilmemesi için AB'nin de kilit
sektörlerini korumasını savunuyor.

İlişkili Haberler