Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

''Anayasa Mahkemesi'nin, referanduma ilişkin CHP'nin başvurusunu esastan görüşmeyi kabul etmesine ilişkin yorumunuz nedir?'' sorusu üzerine Arınç, şunları söyledi:

''Esastan görüşmeyi kabul etmek teknik olarak yanlış, bildiğim kadarıyla. Bir defa CHP'nin de değil, 110 milletvekilinin başvurusuyla ama çoğunluğu, yüzde 90'ı CHP'li milletvekilinin müracaatıyla bildiğiniz gibi Anayasa değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Buraya CHP'li, DSP'li ve bağımsız milletvekillerinden başta da sayın Mesut Yılmaz olmak üzere hepsi imza verdiler.

Anayasa Mahkemesi, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve iç tüzük açısından hem şekil hem esas bakımından inceleme yapabiliyor. Hem bu Anayasa'nın 148. ve devamı maddelerinde var, hem de Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla ilgili kendi kanununda var. Ancak Anayasa değişiklikleriyle ilgili müracaatlar sadece şekil noksanlığı bakımından yapılabiliyor. Şekil noksanlığı da aradan 48 saat geçmiş midir, işte oylama sonucunda elde edilen rakamlar yeterli midir, ivedilikle olmuş mudur olmamış mıdır onlara bakacak. Yanlış aktarıldı dışarıya karşı. Çünkü televizyonlarda bu habere bakarken herkes farklı şekilde verdi ve bugünkü gazetelerde de yani aslında şekil bakımından incelemesi gerekirken esasa girecek şeklinde verildi. Benim yorumum öyle değil.

Şimdi biz ilk defa şunu yaparız. Bütün mahkemeler de bunu yaparlar. Bir müracaat var. Bu müracaat usulüne göre yapılmış mıdır. Yani yeterli imza var mıdır bir, süresi içerisinde verilmiş midir iki, konular itibariyle de Anayasa'daki öngörülen usule uygun mudur.

İlk incelemeyi raportör yapar, raportör raporunu verir. Ama mahkeme bununla bağlı değildir. En azından bir fikir verir. Benim bildiğim dün Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı inceleme, raportörün de raporuna uygun olarak tahmin ediyorum, evet 110 milletvekilinin imzası vardır, hatta 111'dir, şu kadar zaman içerisinde açılmıştır ve dava şekli itibariyle de usule uygundur diyerek, sen bunu görüşebilirsin demektedir.

Mahkeme de sanıyorum ki bazı üyelerin yeterli inceleme yapamadık şeklindeki görüşlerini dikkate alarak, önümüzdeki salı günü dosyayı ilk defa ele alacaktır. Bu ilk defa ele alacağında esasa girip girmeyeceğini veya şekli bakımdan inceleyip incelemeyeceğini o zaman veya onu takip eden günlerde anlayacağız.

Anayasa değişikliği paketini geri çekeceğimiz yönündeki iddiaları mantık dışı buluyorum."