Arınç: Baykal'ın sözlerinden korkmayız

Başbakan Yardımcısı Arınç, CHP lideri Baykal'ın MGK toplantısı devam ederken söylediği sözler için "Yakışıksız. Onun bunun korkutmasıyla fikir değiştirmeyiz, Baykal boşuna konuşuyor" dedi.

09.07.2009 - 12:35

Arınç: Baykal'ın sözlerinden korkmayız

Askere sivil yargının önünün açılması konusunda ana muhalefet partisi CHP Anayasa Mahkemesi yolunda, iktidar ise Cumhurbaşkanı Gül'ün yasayı şartlı onaylaması nedeniyle yeni yasal düzenlemelerin hazırlığını yapıyor.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yasayla ilgili ek düzenlemelere ihtiyaç varsa gündeme alınacağını belirterek düzenlemenin Ergenekon davasıyla ilintilendirilmesine karşı çıktı.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün askerlere sivil mahkemelerde yargılanma yolunu açan yasayı onayladığını hatırlatarak ''Yasanın onaylanmasından önce başlayan tartışmalar devam ediyor. Muhalefet de Anayasa'ya aykırı olduğunu söylüyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?'' sorusu üzerine Arınç, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayından 3 sonuç çıkarmak gerektiğini söyledi.

Arınç, Cumhurbaşkanı Gül'ün yapılan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bulmadığını, uygun bulduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı'nın düzenlemenin bir hukuk devleti olan Türkiye'de hukukun üstünlüğüne, uluslararası sözleşmelere ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu ifade ettiğini söyledi. Arınç, Cumhurbaşkanı Gül'ün, bu konuda bazı tereddütler olması halinde, silahlı kuvvetlerin disiplin anlayışı ve buna bağlı sebeplerle bu konuda ek düzenlemeler yapılması gerektiğini belirttiğini vurguladı.

Arınç, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de bu anlayışa doğrusu katılıyorum. Elbette bu konuda ek düzenlemelere ihtiyaç varsa hükümet olarak biz bunu yasama dönemi başladıktan sonra gündemimize alırız ve gerekli düzenlemelere ihtiyaç duyulursa bunu parlamentoya sevk ederiz. 1 Temmuz itibarıyla parlamentomuz tatile girdi. Ancak sanıyorum 4 Ağustos'ta parlamento, Meclis başkanı ve başkanlık divanını seçmek üzere toplanacak. Ancak komisyonların görev süreleri bitmiş olacağı için, tahmin ediyorum ki Eylül ayından sonra ve anayasal ifade ile yeni yasama dönemi başlayacak."

Bülent Arınç, bir soru üzerine, ''Bu yasal düzenlemeyi şu ya da bu dava ile ilişkili görmek yanlış olur'' dedi.

İSTEYEN MİLLETVEKİLİ TEKLİF VEREBİLİR
Arınç şöyle konuştu:

"Milletvekilleri teklif verirse kanun düzenlenbilir. Yasama dönemi başladıktan sonra girişim olabilir. Nasıl bir ek düzenleme yapılmalıdır görüşeceğiz."

Askerlere sivil mahkemede yargılanma yolunu açan düzenlemeye ilişkin bir soru üzerine Arınç, ''Askerlerin sivil mahkemede yargılanması diye işe başlamamak lazım. Bu konuyu tam olarak anlatmıyor doğrusu'' dedi.

Arınç, 3-4 maddelik bir düzenleme yapıldığını belirterek, Anayasa'nın 145. maddesinde genel bir düzenleme bulunduğunu, paralel bir yapılanma söz konusu olduğunu söyledi.

Askerde ve sivilde Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bulunduğunu hatırlatan Arınç, askeri mahkemelerin hangi suçlara bakabileceğinin çok açık bir şekilde gösterildiğini, ancak asker bir kişinin askeri mahalde suç işlemesinin askeri mahkemede yargılanması için yeterli olmadığını vurguladı.

Bülent Arınç, buna ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin pek çok kararı bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İsnat edilen suçun da askeri nitelikte bir suç olması lazım. Yeni yapılan bir düzenleme ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde sayılan suçlara sivil mahkemelerde bakılması gerektiği kabul edildi. Bu çok normal bir yasama çalışmasıdır. Parlamentoda herkesin gözü önünde olmuştur. Bu yasanın da Anayasa'ya uygunluğu konusunda Sayın Cumhurbaşkanı onay vermiş."

Arınç, bir gazetecinin, "Yasa, darbecilere sivil uyarı olarak yorumlandı. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Böyle tarif etmeyin. Yasamayı takip edecek olursanız, orada hukuki terimlere daha çok dikkat etmemiz lazım. 'Darbeciler' filan diye böyle piyasada alınıp satılanlar yok. Meseleyi basitleştirmeyelim. Ama müesses nizama karşı, anayasal nizama karşı, seçilmiş hükümetlere karşı, Anayasa'nın tanıdığı yetkilerle donanmış kurumlara karşı eğer hukuk dışı müdahaleler yapmayı  düşünenler varsa ve bunlar ceza kanunlarında suç sayılıyorsa şüphesiz bunlara karşı yargı nerede yapılacaktır? Bunu bir kez daha göstermiş olduk. Geçmişten bu yana uygulama böyledir. Bazı tereddütleri gidermek ve kesin hatlarla sivil ve askeri yargının sınırlarını göstermek için bu düzenleme yapılmıştır."

AKLI BAŞINDA HERKES DOĞRU DİYOR
Bildiği aklı başında herkesin, bu düzenlemenin çok doğru olduğunu söylediğini belirten Arınç, pek çok hukukçu ve siyasetçinin Türkiye'de bu düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade ettiğini anlattı.

Tereddütleri, endişeleri ve itirazı olanların konuşacağını, tartışacağını dile getiren Arınç, yasama organında bir kanunun çıkmasının yeterli olmadığını, birinci aşamada Cumhurbaşkanı'nın imzalaması veya bir daha görüşülmek üzere parlamentoya göndermesi gerektiğini anlattı.

Bu aşamanın gerçekleştiğini belirten Arınç, ''İkinci aşamasında eğer gerek duyulursa Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edilip Anayasa'ya uygunluk denetiminin yapılması da istenebilir. Şimdi bu ikinci sürecin nasıl cereyan edeceğini hep beraber göreceğiz'' dedi.

"Ek düzenlemelerin içeriği ne olacak?" sorusu üzerine de Arınç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın dün imzalarken ileriye sürdüğü cümleyi hükümet olarak değerlendirmemiz lazım. Hükümet olarak derken yani bir tasarı ile yeni bir düzenleme ihtiyacı varsa bunu karşılarız. Ama aynı zamanda milletvekilleri de böyle bir ihtiyaç duyuyorsa kanun teklifi verebilirler. Şahsen benim düşünebildiğim birkaç konu var ama bunları kişisel olarak ifade etmenin manası yok. Bu konuda belki yasama dönemi başladıktan sonra gerçekleşecek bir girişim olabilir ancak ondan önce de acaba bunu takviye edecek, açık bırakmayacak, şüpheye, tereddüte mahal bırakmayacak nasıl bir ek düzenleme yapılmalıdır. Bunu kendi içimizde de hukukçularda da hükümet mensupları olarak görüşeceğiz. Amacımız Türkiye bir hukuk devleti olduğuna göre bu düzenlemenin en iyi şekilde yapılması ve uygulanmasıdır."

BAYKAL'A YANIT
Bir gazetecinin, "Bu yasal düzenlemenin Ergenekon davası ile ilişkilendirenler var. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu Arınç, "Bu yasal düzenlemeyi şu ya da bu dava ile ilintili görmek yanlış olur. Bu Türkiye'de geçmişten bu yana var. Bu yargı süreci devam ediyor. Ancak böyle bir düzenleme yapılması işi netleştirmek bakımından faydalı olmuştur" diye yanıtladı.

Arınç, CHP lideri Baykal'ın MGK toplantısı sürerken "Cumhurbaşkanı Gül, birkaç saat için yasanın yanlış olduğunu anlar" şeklindeki sözlerinyle ilgli de "yakışıksız" nitelemesini yaptı.

Başbakan Yardımcısı, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eleştirilerini nasıl değerlendirildiğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Sayın Baykal'ın çıkışları, çıkışmayışları hepimizi şüphesiz ilgilendiriyor. O gün Milli Güvenlik Kurulu Kurulu (MGK) toplantısından önce çok tuhaf, tutarsız, yakışıksız bir benzetme yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da bir şekilde bunu açıkladı. Yani bunu teessüf edilecek bir söz ve davranış olarak gördü. Yani MGK toplantısından sonra 'Sayın Cumhurbaşkanı göreceksiniz bir iki saat sonra fikir değiştirecek' demişti. Bu yılların siyasetçisi bir adama yakışmayan bir davranıştır. Ne hükümet ne Sayın Cumhurbaşkanı ne bir başka kurum, onun veya bunun tehdidi ile baskısı ile şantajı ile korkutması ile fikir değiştirecek, maalesef, bu düşünceye sahip olan insanları memnun edecek bir durumda değil. Ben de bunu şaşkınlıkla karşıladım. Demek ki Sayın Baykal sözlerini boşuna sarf etmiş. Çok yakışıksız bir söz olarak onun üzerinde kalacak bir davranış."

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...