Artık bu manzara görülmeyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, şehrin siluetinin korunması için “Siluet Ana Planı” oluşturulmasını onayladı. Buna göre kentin siluetini bozacak yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Haberler 14.10.2011 - 07:43

Artık bu manzara görülmeyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı 4. birleşimi gerçekleştirildi.

İBB Şehir Planlama Müdürlüğünün teklifiyle gündeme gelen raporda, İstanbul kimliğinin en önemli ögelerinden biri olan kent siluetinin muhafaza edilerek, gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılabilmesi ve silueti olumsuz etkileyen deneyimlerin tekrar yaşanmaması için başta Tarihi Yarımada, Boğaziçi ve Haliç olmak üzere, silueti belirleyen ve etkileyen alanları kapsayacak şekilde bütüncül bir siluet ana planının yapılmasının gerekliliği olduğu belirtildi.

Raporda, çevre düzeni planında yapılacak değişikliğin ardından hazırlanacak “Siluet Ana Planı”nın uygulamaya konulmasına kadar kentin siluetini kontrol etmek üzere İstanbul siluetini etkileyen bölgelerdeki imar planlarında yapılaşma haklarına yönelik kısıtlayıcı koşullar getirilmesi istendi.

Rapor da İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun da konuya ilişkin kararına yer verildi. Buna göre, Komisyon, kentin sahip olduğu özgün siluetin etkilenme bölgeleriyle bütünleşerek korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurumların iş birliği ile kent siluetine ilişkin “İstanbul Siluet Ana Planı” ve bu plana altlık teşkil edecek bölgesel siluet planı çalışmaları yapılmasını kararlaştırdı.

Rapor, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Sayfa Yükleniyor...