Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Tıp Fakültesi'nde görev yapan 350 asistan hekimden Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli hekimler dışındakiler, fazla çalıştırıldıklarını ve döner sermayelerinin kesildiğini öne sürerek hastane bahçesinde, hastaların desteği ile davul ve zurna eşliğinde iş bırakma eylemi yaptı.

Asistan hekimlerin yaptığı bu eylem, 4 saat içinde etkili oldu. TÜ Rektörlüğü, eylemin başlamasından 4 saat sonra hekimlere haklarının iyileştirileceği sözünü verdi. Bunun üzerine iş bırakan hekimler, görevlerine döndü.

Rektörlük ile yapılan görüşmeler sonrası, asistan hekimler şu haklara sahip olacak:

Ücretsiz yemek, araştırma görevlileri arasında döner sermaye farkı olmayacak ve herkese eşit döner sermaye dağıtılması kararlaştırıldı. Ayrıca, araştırma görevlilerine verilen döner sermaye miktarları iyileştirilerek, denetleme komisyonuna 4, dağıtım komisyonuna 1 asistan atanacak.

Ayrıca yabancı uyruklu asistanlara döner sermaye verilecek ve nöbet sonrası izin ve yıllık izinlerin tam kullanılması konusunda bölümlerle görüşme yapılacak.