Askeri tesislerde başörtüsü yasağı, komutan inisiyatifiyle çoğu yerde uygulanmıyordu. Ancak gelen bazı şikayetler üzerine Milli Savunma Bakanlığı, yönetmelikte de değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle, bu tesislere girişin ve giriş kartlarının, nüfus hizmetleri kanununun 131. maddesindeki esaslara uygun şekilde olacağı belirtildi.

İlgili maddede "Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir" yazıyor.