İnsanın değişken tabiatı ve karşılığında uzay boşluğundaki güneş ve yıldızlar ile geri kalan tüm yaratılmışlığın kararlı tabiatı çoğu zaman uyumsuz gibi görünür. Başına buyruk ve geleceğini yaratmada yeterince sorumluluk sahibi olmadığı için yarattığı dünyanın başına dert olan İnsan’ın rastgele ve sorumsuz karar mekanizmalarına hiç uymayan bir sistem içinde yaşamaktayızdır.

Güneş’in on veya yüzlerce yıl sonra hangi noktada olacağını bilebilirsiniz. Polaris kutup yıldızımızın insanın yaşam süresini çok açan yaklaşık 12.500 yıllık bir süreç sonrasında yerini Vega yıldızına bırakacağını biliriz. Fakat kişiliğinin tohumlarının atıldığı mevsimsel dönemin meyvesi olan insan varlığının potansiyellerini görmenin imkansızlığına inanmaya eğilim göstermekten de vazgeçmeyiz.

Ardından 12.500 yıllık süreci fark edenin bir bilimsel araç ve matematiksel kurallar olduğunu büyük bir savunu gücü olarak sunarız. Oysa, matematiğe aykırı hareket eden, ve fiziksel kuralların dışında olan hiçbir şey yoktur. Astroloji binyıllardır edinilmiş ve kararlılığı çok iyi bilinen göksel olayların gerçekleşme zamanlarını istatistiksel değerler olarak kullanır ve bunların hayatın sosyal yapısına yansıyan özellikleri ile bunların eş zamanlılıklarını inceler. Bu konudaki tespitler de bu istatistiksel verilerin toplamıdır. Plüton gezegen olmaktan çıkarılmış olsa da, bu insansal yaklaşım onu gökyüzünde hala bulunduğu yerde bulunmaktan alı koymamaktadır.

Astroloji de, zaten etkili olmakta olan doğa, mevsim ve göksel yasaların prensipleri üzerine bir analiz anlayışı geliştirmiştir. Bunu yeni çağın insanının özellikleri ile güncel tutmaktadır. Yasanın kuralları değil, onu fark ediş şeklimiz ile fark edenlerin bakış açısı değişmiştir. Yasa, Güneş, Ay, Gezegenler, Açılar, Evler bilinen tüm enstrümanlar aynı kadro ve aynı prensipler ile yollarına devam etmektedirler.

Tüm bu süreçten, kişilik tanımlamalarında ve meslek gruplarında istatistiksel sonuçlara varmamızı sağlayacak çok önemli değerler ortaya çıkmaktadır.

Uzman Astrolog Oğuzhan Ceyhan
http://www.astrologyanalyst.com