Her şeyin görsel yönüne yakınlaşmak ve buna inanmak ile o kadar meşgulüz ki, geri kalan ve aslında bütünü ayakta tutan değerleri unutuyoruz. İyi ki Matrix yapıldı. O da olmasa nasıl örnek verecektik ki. Matrix’i hatırlarsınız. Sevgili Neo binlerce kodun aslında bir görüntü yarattığını iyice anlayalım diye sanal ortamda az çekmedi. Yeni çağın teknolojik değerleri bazı şeyleri anlamamızda bize faydalı oluyor. Bir tuşla veya kablo ile kullanmaya alışık olduğumuz cihazlar artık yerini Surface gibi teknolojilere bıraktı. Kablolara teknolojik alt yapı hazırlayan bizler, kablolar ortadan kalkınca acaba gezegenler arasındaki bağları kuran kabloları nasıl toparlayacağız?

İlişkili Haberler


Astroloji her zaman kendi kendini ispat etmiştir. İspatları görmezden gelinmeye çalışılsa da, tüm enstrümanları ile büyük bir uyum içinde yaşayan bu disiplin, sadece subjektif olarak deneyimlenmek zorunda olunan bir şey de değildir. Bir gezegenin diğer gezegen ve gezegenler ile ilişkileriyle ortaya çıkan görünmez yansımalar, toplumlarda yaşanan pek çok olay ile eşzamanlı gider. Bu uyumun ve eşzamanlılığın dinamiklerini araştıran Dr. Carl Gustav Jung, çalışmalarının içine Astroloji’yi de katmıştır. Bu sayede Psikiyatri’nin 3 önemli isminden biri olan bu olağanüstü doktor, insan psişesinin ve ilişkilerinin dinamiklerine bizi daha fazla yaklaştırarak hiç görmediğimiz şeyleri görmemizi sağlamıştır.

Bugün Jung‘un kişilik dinamiklerini, personel seçimlerinde değerlendirilen kişilik ve yetenek testlerinde kullanmaktayız. Göksel döngüler ile insan psişesinin dinamikleri arasında bağlar bulan Jung, Astroloji’nin yeni çağın insanına yeniden kendini anlatmasında büyük bir aracı olmuştur.

Bu tüm ılıştırma çalışmalarına rağmen, Astronomik verilerin ışığında açılan yolda bilimsellik yöntemlerine sıkı sıkıya bağlı ve hiçbir yaklaşımı kabul etmeyen, Astrolojik değerleri bilim dışı, batıl bulan katı tutumlara ne yapmak gerekli?

Şimdilik çok fazla bir şey değil.

Neredeyse yeni tasarlanan cihazlar ile içsel sesimizin ve uzayın mutlak karanlığındaki görünmezliği duymak ve görmek üzereyiz. Yaratıcının her yaptığını, yarattığı şu bir çift göze ille de bizim istediğimiz gibi göstermek istediğini nereden biliyoruz?

Çok inatçıyız... Çok!

http://www.astrologyanalyst.com