Astrolojide açı, zamanın akışı ile uzayda yer değiştiren gezegenlerin birbirleri ile matematiksel ve konumsal ilişkilerini incelediğimiz bir teknik malzemedir. Gezegenlerin kişiliğin ve karakterin burçsal ve günsel özelliklerinin dışında zamana bağlı olarak ne kadar büyük farklılıklar yarattığını bize gösteren önemli unsurlardan biridir.

Astrolojik olarak analizler, Astrolojiye ait enstrümanlar olan gezegen, ev, ışıklar veya burçların birbirlerine yapmış oldukları konumsal farklılıkları ifade eden bu eleman ile yapılır. Açı değerlerinde ışıklar dediğimiz Güneş ve Ay’ın diğer gezegenler ile yapmış olduğu kombinasyonlar daha önemlidir.

8 ana açı değeri, Astroloji’de ana hatları ile kullanılsa da, minör etkiler diye nitelendirdiğimiz 16 açı çeşidi daha gezegenlerin arasındaki ilişkileri anlamamız için gereklidir. Bölümün diğer yazılarında bir doğum haritasındaki ana 8 açının gezegenler arasındaki anlamları ile ilgili kısa bilgiler bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için..
http://www.astrologyanalyst.com