Astrologlar, Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzüne ne şekilde dağıldıklarına ve nasıl dizildiklerine önem vermişlerdir. Eğer belli gezegenler üçgen, altıgen veya karenin köşe noktalarında yer alırlar, yanyana dururlar veya karşı karşıya konumlanırsa, ilgili açı ile olayın karakteristik özellikleri tanımlanır. Bazı saatlerin üzerinde başlıca açılar (üçgen, altıgen/sekstil ve kare) merkezi diskin içine çizilmiştir ve her çizgi de ait olduğu açının sembolü ile işaretlenmiştir. Kavuşum ve karşıtlık için de işaretler konulmuştur. Usturlap üzerinde, çeşitli açıların köşe noktaları, herhangi bir gezegen üzerine getirilebilir ama açı çizgilerinin üzerinde oluğu disk isteğe bağlı olarak hareket ettirilemediğinden, sadece Güneş veya Ay’ın açılarını gösterir.