Ateist ailenin oğlu din dersinden muaf

Dini inançlarının olmadığını gerekçe gösteren bir ailenin, ilköğretim öğrencisi çocuklarının zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olması için açtığı davada, öğrenci lehine yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İstanbul Eyüp'te yaşayan S.A.K ile Y.K çifti, dini inanca sahip olmadıklarını belirterek, ilçedeki bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi oğulları A.K'nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması amacıyla Eyüp Kaymakamlığı'na dilekçe verdi.

Kaymakamlık, başvuruyu Anayasa'nın ''Zorunlu din dersine yönelik hükmü gereğince'' reddetti. A.K'nin ailesi de, Eyüp Kaymakamlığı'nın kararıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Davayı ele alan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, oy birliğiyle Eyüp Kaymakamlığının işleminin yürütmesini durdurma kararı verdi.

Karar gerekçesinde, gerek Türkiye Cumhuriyet Anayasası'nın 24. maddesi, gerekse İnsan Hakları Temel Özgürlüklerinin Korunması’na ilişkin sözleşmenin 9. maddesinde yer alan hükümle, herkesin dini inancının özgürlüğünün korunduğuna işaret eden mahkeme heyeti, Eğitim Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın Hristiyanlık ve Musevilik dinine mensup olanların yanı sıra, herhangi bir dine

mensup olmayan kişilerin çocuklarının da bu muafiyet kapsamında değerlendireceğine yönelik kararını hatırlattı.

Mahkeme heyeti, tüm bu gerekçeler ve kararlar çerçevesinde, davalı idarenin işleminde hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek, davacı ailenin çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasına yönelik talebini kabul etti ve Eyüp Kaymakamlığı’nın işleminin öğrenci ve ailesi lehine yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...