Türkiye Barolar Birliği (TBB), Gezi Parkı olaylarıyla ilgili Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne başvurdu.

TBB'den yapılan açıklamada, başvuruda olaylara ilişkin bilgi verildiği belirtildi.

Gezi Parkı olaylarında "polisin orantısız güç kullandığı" ifadelerine yer verilen başvuruda, yaşanan olayları körükleyen en önemli etkenin, "ifade ve toplanma özgürlüğünü kullanan halka karşı kolluk kuvvetleri tarafından sorumsuzca gaz bombası kullanılması" olduğu savunuldu.

Olaylarda çok sayıda vatandaşın yaralandığı, bu yaralılara gönüllülük esasıyla sağlık hizmeti veren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilen başvuruda, avukatların da kolluk kuvvetleri tarafından şiddete uğradığı ileri sürüldü.

Olaylarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, işkence yasağını düzenleyen 3, özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5, ifade özgürlüğünü düzenleyen 10, toplantı özgürlüğünü düzenleyen 11. maddelerinin ihlal edildiği iddia edilen başvuruda, şunlar kaydedildi:

"Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesine göre, 'hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak' Türkiye Barolar Birliği'nin başlıca görevlerindendir. Buna göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 52. maddesi uyarınca, 'Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin istemesi üzerine, bu Sözleşme'nin bütün hükümlerinin fiilen uygulanmasının kendi iç hukukunca nasıl sağlandığı konusunda açıklamalarda bulunur.' Taksim Gezi Parkı protestoları kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3, 5, 10 ve 11. maddelerinin fiilen nasıl uygulandığı konusunda, Yüksek Sözleşmeci Taraf Türkiye Cumhuriyeti'nden açıklama talep etmenizi ve buna göre gereğinin yapılmasını saygılarımızla dileriz."