CHP anayasa aykırı olduğu iddiasıyla, düzenlemenin iptali için yüksek mahkemeye başvurmuştıu. Anayasa mahkemesi ilk incelemesini tamamladı. İptal istemi, daha sonra belirlenecek bir günde, esastan incelenerek karara bağlanacak.