AYM'nin Enis Berberoğlu için verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda da hak ihlali kararı vermişti. O kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Hak ihlali kararının gereklerini yerine getirmeyen ilk derece mahkemesi sert sözlerle eleştirildi.

NTV Haber 03.02.2021 - 09:19

AYM'nin Enis Berberoğlu için verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesi

Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YEREL MAHKEMEYE SERT TEPKİ

Enis Berberoğlu'na ilişkin hak ihlali kararının gereklerini yerine getirmeyen
ilk derece mahkemesi sert ifadelerle eleştirildi.

Gerekçeli kararda, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının sorgulanması ve kararın gereğinin yerine getirmemesinin hukuki güvenlik ilkelerine açık ve ağır bir aykırılık teşkil ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

''HAK İHLALİ KARARININ UYGULANMAMASI ANAYASAL DÜZENİN İHLALİDİR''

"Hukuk devleti bir retorikten ibaret değildir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin fiilen geçerli olmadığı; kamu gücünü kullanan organların, mahkemelerin ve bireylerin hukuka uygun davranmadıkları bir ülkede hukuk devletinin varlığından söz edilemez. Anayasa Mahkemesi kararlarının her ne sebep ve mülahaza ile olursa olsun yerine getirilmemesi hukukun üstünlüğü ilkesinin ve bu ilkenin temel alındığı anayasal düzenin ağır bir biçimde ihlali anlamına gelmektedir."

''KARARI UYGULAMAMANIN CEZAİ SORUMLULUĞU VAR''

Anayasa'yı korumanın sadece Anayasa Mahkemesi'nin görevi olmadığı vurgulandı.

Anayasal kurumların, kamu gücünü kullanan organların, gerçek veya tüzel kişilerin de Anayasa'yı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösterme yükümlülüğü olduğunun altı çizilerek şöyle denildi:

"Türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine ve mevcut ihlallerin sürdürülmesine neden olacak şekilde, Anayasa'nın öngördüğü hukuk düzenine karşı koyma anlamına gelen keyfi kararlara hiçbir hukuk sisteminde müsade edilemez. Dolayısıyla bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorumluluklar doğuracağı açıktır. "

Hak ihlali kararı çerçevesinde, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama, mahkumiyetin durdurulması, hükümlü statüsünün sona erdirilmesi ve yeniden yargılamada durma kararı verilmesinin zorunlu olduğu da belirtildi.

Sayfa Yükleniyor...