Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’nun 30 km güneyindeki küçük Talata kasabasında yaşayan 45 yaşındaki Ernest Rakotoarivony, pirinç üretmek için bildik yöntemler yerine, bir Cizvit rahibinden öğrendiği bir teknik kullanmaya başladı.

Dr. Uygar Özesmi, Gezegen'in Geleceği adlı radyo programında, Rakotoarivony'nin bu yöntemini şöyle anlatıyor:"Başlangıçta alay konusu olan Ernest’in uyguladığı yöntem büyük bir fırsat olarak gösteriliyor. Ernest, bildik yöntemle 1 saatte yapılan ekimi çok daha fazla emek gerektiren bir yöntemle tekrar tekrar ekim yaparak 2 günde ancak bitiriyor.

‘Az daha çoktur’ felsefesinin sonuçlarının gerçekten daha iyi olduğunu söylüyor. Pirinç Madagaskar’da yaşayan 20 milyon insan için ana yiyecek maddesi, yıllık ortalama kişi başına 102 kg pirinç yeniyor. Nüfusun yüzde yetmiş beşi fakirlik sınırının altında yaşıyor. 1970’lerde pirinç ihracatı yapan Madagaskar yanlış tarım yöntemleri ve sosyal sorunlar nedeniyle o günden bugüne net pirinç ithalatçısı oldu."