Avrupa Türk Demokratları Birliği toplantısında konuşan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yurtdışında yaşayan Musevi ve Ermeni azınlıkların başarısının ardında dayanışmanın yattığını söyledi.

Görüşleri, dinleri ve mezhepleri ne olursa olsun tüm Türkleri biraraya gelerek güçlü olmaya davet eden Bakan Bağış, "Belki biraz ağır olacak ama biz de amip olma özelliği var. Bölünerek çoğalıyoruz. Bu gelenekten vazgeçmemiz, birbirimizi kucaklamamız lazım" dedi.

Egemen Bağış, farklılıkların insanları ayrıştıran değil, aksine zenginleştiren özellikler olduğunu da söyledi.