Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, "Kürtlerin Manifestosu" başlıklı kitabının basım aşamasındayken yasaklanmasının insan hakları ihlali olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Mahkeme, Öcalan'ın avukatları aracılığıyla yaptığı bireysel başvuru konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına karar verdi.

Öcalan, başvuru dilekçesinde, "Uygulama ile anayasanın 25'inci maddesi ile güvence altına alınan düşünce ve kanaat hürriyetinin ihlali" suçunun işlendiğini savunmuştu.

Adalet Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirecek.

Bakanlık başvuruya ilişkin görüşünü bir ay içinde verecek, ancak talep halinde bu süre Mahkemece bir ay daha uzatılabilecek.

Bakanlıktan belirtilen sürelerde cevap gelmediği takdirde, Anayasa Mahkemesi dosyadaki bilgi ve belgelere göre kararını verecek.

Yüksek Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı'nın görüşünü bildirmesinin ardından, Öcalan'ın başvurusunu önce kabul edilebilirlik yönünden sonra da esastan inceleyecek.