TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 64. Hükümet Programı'nı okudu.

Hükümet programında; ekonomi, yeni anayasa, başkanlık sistemi, terörle mücadele ve demokrasi konusundaki maddeler öne çıkıyor.

Yeni anayasa ve demokrasi vurgusu yapılan programda, "Yeni Türkiye vizyonumuzun ihtiyaç duyduğu etkin ve dinamik yönetim dolayısıyla başkanlık sisteminin daha uygun bir yönetim modeli olduğuna inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Davutoğlu, asgari ücretin 1.300 liraya yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na teklifte bulunacaklarını söyledi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Davutoğlu, "Coğrafyamızda hangi nedene dayanırsa dayansın ve kimden gelirse gelsin terörün karşısındaki ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 

Programda, uçak krizinin yaşandığı Rusya'ye yönelik de şu ifadeler yer aldı: Önümüzdeki dönemde, enerji ve ticaret başta olmak üzere, Rusya'yla ilişkileri karşılıklı hassasiyetlere saygı içerisinde ve müşterek menfaatler doğrultusunda güçlendirmeye gayret göstereceğiz.

Davutoğlu, sınır ihlali yapan Rus uçağının düşürülmesine ilişkin ise "Herhangi bir ülkeyle gerilim yaşama arzumuz yoktur. Ama ulusal güvenliğimiz konusunda tereddüt göstermedik göstermeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Hükümet programından öne çıkan başlıklar şöyle:

- 1 Kasım seçimiyle oluşan bu Meclis yüksek bir temsiliyet oranıyla gerçekleşti. Güçlü temsil teminat altına alındı. Milli iradenin önüne çıkarılan her engeli bundan sonra da milletimizin desteğiyle aşma konusunda tereddüt göstermeyeceğiz.

- Yeni dönemde Meclisimizde birlikte çalışma ve uzlaşma arayışlarına önem vereceğiz. Tüm siyasi partilerle yakın işbirliği ve diyalog içinde olacağımızı belirtmek isterim. İnşaa edeceğimiz reformlarla 2023 hedeflerine yürüyüşümüz kararlılıkla devam edecektir.

- Katılımcı bir anlayış içinde toplumun her kesimini kucaklayacak bir anlayış içerisinde çalışacağız. Meclis dışında da tüm kesimlerle yakın istişare içinde politikalarımızı hayata geçireceğiz.

- İstanbul'un dünya küresel finans merkezi sıralamasında ilk 25 arasında, Türkiye'nin ise finansal gelişmişlik açısından ilk 30 ülke içerisinde yer almasını hedeflemekteyiz.

- Farklı finans kurumları arasında haksız rekabete yol açan vergi uygulamalarını ortadan kaldıracağız. Finans alanında ihtisas mahkemeleri kuracağız.

- Programla gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik uygulamaları gözden geçireceğiz.

- AB'nin kamu alımları direktiflerine uygun olarak, kamu ihale sistemini reforme edeceğiz.

- Eğitimde kaliteye öncelik verilecek. Bu kapsamda 'Eğitimde Kalite Seferberliği' başlatılacak, 'Eğitim Kalite Endeksi' hazırlanacak.

- Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştiren yükseköğretim kurumları ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanları, öğretmen ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek.

- Okullar arasındaki farklılıkların azaltılmasıyla eş zamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin ikametlerine en yakın okullardan birinde öğrenim görmesinin alt yapısı oluşturulacak.

- Toplumsal değerlerin daha fazla özümsenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için değerler eğitiminin eğitim ve öğretim sisteminin bütününde yer alması sağlanacak.

- Öğrenciyle ilgili sorunların okul düzeyinde çözülmesi ilkesi esas alınarak, merkezden yerele doğru yetki devri gerçekleştirilecek.

- Enerjide kaynakların çeşitlendirilmesi, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve yerli kaynakların maksimum seviyede kullanılması için çalışmalar yürütülecek.

- Madencilik sektörünün çevre mevzuatına uyumu geliştirilecek ve sektörde iş güvenliği tedbirlerinin artırılmasına yönelik Maden Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler etkili bir şekilde uygulanacak.

- Görüşmeleri sürdürülen üçüncü nükleer enerji santralinin yapımına bu dönemde başlanacak.

- Milli güvenliğimizi ve meşru demokratik sistemimizi tehdit eden yeni vesayet odağı 'Paralel Devlet Yapılanması'dır. Yargı ve güvenlik bürokrasisini, sivil toplumun çeşitli kesimlerini ve iş dünyasını tesiri altına almaya çalışan bu yeni vesayet odağının siyaseti kendi hedefleri doğrultusunda dizayn etme çabaları, bürokrasi içinde şeffaflığı yok eden gayretleri ve vesayetçi anlayışı milli güvenliğimizi tehdit etmektedir. Milli iradeden aldığımız güçle bu yapıları tamamen ortadan kaldıracak şekilde kararlı mücadelemize devam edeceğiz.

- Coğrafyamızda hangi nedene dayanırsa dayansın ve kimden gelirse gelsin terörün karşısındaki ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz. Etnik, dini veya mezhebi kavramları suistimal eden tüm terör örgütlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

- Akan kan duruncaya ve kamu düzeni tesis edilinceye kadar terörle mücadelemize, hukuk ve kardeşlik tam anlamıyla tesis edilinceye kadar da çözüm irademizi korumaya devam edeceğiz. Demokratikleşme konusunda atacağımız adımlarda muhatabımız tüm milletimiz olmaya devam edecektir.

- Yeni dönemde de etnik kimliği, mezhebi ve inancı ne olursa olsun herkesi bağrına basan, onları eşit vatandaşlık ile evrensel ilke ve değerler temelinde demokratik bir ortak yaşam bilincine ulaştıran bir anlayışı, daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz.

- Sınırlarımızın korunmasından sorumlu olacak yeni, profesyonel bir sınır kolluğu teşkilatının kurulmasını sağlayacağız.

- Yeni yatırımlar ve imalat sanayimizde yaşanacak dönüşümlerle mal ihracatımızda uzun dönemli hedefimiz, dünya ihracatından yüzde 1,5 pay almaktır.

- Ayrıca, ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 70'e ulaştırmayı ve ihracatın kalitesini artırarak, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payını yaklaşık yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz"

- Kamu altyapı yatırımlarımızı, ekonomide üretimin sağlıklı olarak gelişmesini destekleyecek, ancak kaynak israfına yol açmayacak biçimde planlayacağız.

- Gıda Komitesi yeniden yapılandırılarak, gıda fiyatlarını yukarıya çeken yapısal nedenleri analiz eden ve bu alandaki mücadelenin kurumsal, yasal ve piyasa mekanizmasına ilişkin araçlarını geliştiren bir komiteye dönüştürülecek.

- Bir yandan ekonomimizi büyütürken, diğer yandan istihdam dostu bir büyüme sağlamayı, iş gücü piyasasının daha etkin işlediği bir ortamda işsizliği kalıcı şekilde düşük oranlara indirmeyi hedefliyoruz.

- Kamu-özel işbirliği yöntemiyle başlatılan büyük projeleri tamamlayacak, yeni otoyollar, yüksek hızlı tren hatları dahil olmak üzere, birçok alanda yeni projeleri kamu-özel işbirliği yöntemiyle hayata geçireceğiz.

- Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binası yapacağız.

- Yemde ve gübrede KDV'yi kaldıracağız. Genç çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek vereceğiz.

- Bir yandan ekonomimizi büyütürken, diğer yandan istihdam dostu bir büyüme sağlamayı, iş gücü piyasasının daha etkin işlediği bir ortamda işsizliği kalıcı şekilde düşük oranlara indirmeyi hedefliyoruz.

- Kamu-özel işbirliği yöntemiyle başlatılan büyük projeleri tamamlayacak, yeni otoyollar, yüksek hızlı tren hatları dahil olmak üzere, birçok alanda yeni projeleri kamu-özel işbirliği yöntemiyle hayata geçireceğiz.

- Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binası yapacağız.

- Yemde ve gübrede KDV'yi kaldıracağız. Genç çiftçilerimize proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek vereceğiz.

- Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak. Bilişim suçları ihtisas mahkemeleri kurulacak.

- Esnafa düşük faizli kredi uygulamasına devam edilirken, 30 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği de verilecek. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından hesaplanan vergi alınmayacak.

- 4,5G mobil elektronik haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmaları ve ekipmanların yurt içinde üretilmesi teşvik edilecek. 5G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmaları desteklenecek.

- 64. Hükümet Programı kapsamında geleneksel toptan ve perakende sektörünün rekabet gücünü artırıcı tedarik ve satış faaliyetler geliştirilecek.

- Turizmde "Yeşil Yolculuk" kavramı öne çıkarılacak, Samsun'dan Artvin'e kadar olan kesimdeki 8 ili kapsayan alanda yeşil yol çalışmaları sürdürülecek.

- Program döneminde 9 turizm gelişim bölgesi, 7 tematik koridor, 10 turizm kenti ve 5 ekoturizm bölgesi oluşturulacak.

- Yurtdışı müteahhitlik projeleri konusunda özel sektördeki fırsatların değerlendirilmesini teminen yurtdışında yerleşik bankalara kredi açılması uygulaması yaygınlaştırılacak.

- 64. Hükümet Programı kapsamında geleneksel toptan ve perakende sektörünün rekabet gücünü artırıcı tedarik ve satış faaliyetler geliştirilecek.

- Turizmde "Yeşil Yolculuk" kavramı öne çıkarılacak, Samsun'dan Artvin'e kadar olan kesimdeki 8 ili kapsayan alanda yeşil yol çalışmaları sürdürülecek.

- Program döneminde 9 turizm gelişim bölgesi, 7 tematik koridor, 10 turizm kenti ve 5 ekoturizm bölgesi oluşturulacak.

- Yurtdışı müteahhitlik projeleri konusunda özel sektördeki fırsatların değerlendirilmesini teminen yurtdışında yerleşik bankalara kredi açılması uygulaması yaygınlaştırılacak.

- Aile Sağlığı Merkezlerinde yeniden yapılanmaya gidilerek, koruyucu sağlık hizmetleri yanında, aile hekimliği, tedavi hizmetleri, evde sağlık ve 112 acil sağlık hizmetleri bütüncül bir anlayış ile ele alınarak yeni bir yapı kurulacak.

- Kişiye özel kanser tedavisini öngören 'ONCOGEN' projesi hayata geçireceğiz. Milli aşı projemiz ile kendi aşımız üreteceğiz. Kamu-Özel Ortaklığı modeli ile başlatılan şehir hastaneleri projeleri tamamlayacağız.

- Koruyucu hekimlik, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli entegre uzaktan sağlık ve bakım uygulamaları yaygınlaştıracağız. Evde sağlık hizmetlerini geliştireceğiz. Ağız ve diş sağlığının düzenli kontrollerle takip edilmesi sağlayacağız.

- Türkçe'nin, Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri arasına girmesi için girişimlerimiz artarak devam edecek.

- Eğitimin her kademesinde spor eğitimini çeşitlendirecek, okullarda modüler bir anlayış içerisinde farklı spor branşlarının icrasına imkan verecek fiziki ve beşeri altyapıyı güçlendireceğiz.

- Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu kesimlerde trafik güvenliğinin artırılması ve taşıma sürelerinin kısaltılması amacıyla bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometreye çıkarılacak.

- Günde 6,5 milyon kişinin kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak ve Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin yapımına başlanacak.

-Ankara merkezli hızlı tren çekirdek ağı 3 bin 623 kilometreye çıkarılacak, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi tamamlanacak.

- İlk milli yüksek hızlı tren faaliyete geçirilecek, milli bölgesel uçak ile Türksat 5A uydusunun yapımına başlanacak.

- Lojistik alanda çalışan tüm kurumlar arası eş güdümü sağlamak üzere Lojistik Koordinasyon Kurulu kurulacak ve Lojistik Master Planı hazırlanacak.

- Siyasal sistem arayışının yaslanacağı zemin, kuşkusuz demokratik bir anayasal zemin olacaktır. AK Parti olarak demokratik bir perspektifle yapılandırıldığında, parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasında demokrasiye uyum açısından bir fark bulunmadığı kanaatindeyiz.

- Bir yandan vesayetçi bir şekilde kurgulanarak demokratik doğasından koparılmış parlamenter sistemin yol açtığı siyasal istikrarsızlıklar, öte yandan 'Yeni Türkiye' vizyonumuzun ihtiyaç duyduğu etkin ve dinamik yönetim dolayısıyla başkanlık sisteminin daha uygun bir yönetim modeli olduğuna inanıyoruz.

- Yeni Anayasa, milletimizin kültürel ve toplumsal çeşitliliğini tanıyan, herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımını esas alacaktır. Yeni ve sivil anayasamız, toplumun herhangi bir kesiminin dışlanmasına yol açacak değer yargıları ve siyasal tercihler barındırmayacaktır.

- Anayasal değişikliklere bağlı olarak yüksek yargıda içtihat düzeyinde dağınıklığı gidereceğiz. Bu çerçevede askeri yargı, disiplin mahkemeleri çerçevesinde faaliyet gösterecek.

- 64. Hükümet Programı'nda, evrensel standartlarda ve uluslararası taahhütlere uygun, kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatının tam olarak tesis edilmesi hedefleniyor.

- Önümüzdeki yıl için asgari ücretin 1.300 liraya yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonuna teklifte bulunacağız. Yapılan işin tehlike sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırma sağlayacağız.

- 51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kaldıracağız.

- Bütün annelerimize 'Doğum Hediyesi' programı kapsamında, ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üç ve üzerinde çocuklar için 600 lira ödemenin yapılmasına imkan verecek hukuki ve kurumsal düzenlemeleri yerine getirdik, yeni dönemde de uygulamayı etkinleştireceğiz.

- Aile bazında eğitim, sağlık, istihdam, gelir gibi alanları içeren sosyal risk haritası çıkarılacak, aile, bebek ve çocuk dostu kültürel ortam ve mekanlar oluşturacak.

- Sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kuracağız. Bu çerçevede Sosyal Yardım Kanunu çıkaracağız. Sosyal Hizmet Merkezlerinde yürütülen hizmetlerimizin çeşitliliği ve etkinliğini artıracağız.

- Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri 'Engelli Yaşam Merkezleri' kuracağız. Engelli genç ve çocukların gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine imkan verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortam oluşturacağız.

- Seçilme yaşını 18'e indireceğiz. Yeni dönemde büyük önem atfettiğimiz genç işsizliğinin önüne geçmek hedefimiz için 'Ulusal Genç İstihdamı Strateji Belgesi' hazırlayacağız.

- Cemevleri, eğitim sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız.

- Suriye'de dört buçuk yıldır devam eden ihtilaf, her geçen gün daha da derinleşen insani yıkıma ilave olarak, bölgesel olarak başlayan ve giderek küresel hal almakta olan güvenlik ve istikrar açısından oluşturduğu tehditler bakımından da gündemimizde en öncelikli konumda bulunmaktadır. Bu ülkede, siyasi bir dönüşüm sağlayacak gerçek bir geçiş sürecinin hayata geçirilmesi için çabalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

- Hükümet olarak AB müktesebatına uyum sürecini hızlandıracağız. Ancak hükümetimizin göstermiş olduğu samimi yaklaşıma AB kurumlarının ve üye ülkelerin de gerekli karşılığı vermesi gerekmektedir. AB müktesebatına yüksek oranda uyum sağladığımız halde, belirli fasılların siyasi mülahazalarla açılmaması, AB'nin temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

- Önümüzdeki dönemde, enerji ve ticaret başta olmak üzere, Rusya'yla ilişkileri karşılıklı hassasiyetlere saygı içerisinde ve müşterek menfaatler doğrultusunda güçlendirmeye gayret göstereceğiz."