Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocukların cinsel istismarını önlemeye yönelik oluşturulan komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek üzere MHP ve CHP gruplarını ziyaret etti.

Çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesine yönelik düzenlemelerin ele alındığı bakanlardan oluşan komisyonun başkanlığını yapan Akdağ, ilk olarak MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile bir araya geldi.

Görüşmede, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da bulundu.

Akdağ, görüşmeye girerken, komisyonun çalışmaları hakkında MHP Grubu'na bilgi vereceğini söyledi. Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Recep Akdağ, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, çocuk istismarının azaltılması ve mücadelenin etkin hale getirilmesi için hükümet içinde bir komisyon oluşturulduğunu anımsattı.

Süratli ve etkin bir modelle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akdağ, "Hem cezaların daha caydırıcı hale gelmesi hem de çocukların ve ailelerin mahremiyetinin korunması konusunda epeyce mesafe aldık" diye konuştu.

Akdağ, bu konuyla ilgili TBMM'de yasal bir düzenlemenin de yapılmasının gerekeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle MHP Grup Başkanvekilliğini ziyaret ettim. Bu ziyaretimizde iki değerli Grup Başkanvekiliyle ve daha önce Mecliste oluşturulan araştırma komisyonunun üyesi MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu Hanımefendi ile görüştük. Meseleye yaklaşım ve prensiplerde hemen hemen görüş farklılığımız yok, detayları çalışıyoruz. Bundan sonra bu detaylar konusunda münasebetimizi devam ettireceğiz. Deniz Hanım da sağolsun bizim çalışma ekibinin bir üyesi olarak onlara katkı verecek. Bu detaylar biraz daha gelişince yine MHP Grubu'yla konuyu bir kere, gerekirse iki kere daha görüşerek yasa tasarı Meclise gelirken onların da katkısını almış olacağız."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

MHP Grubu olarak öteden beri devam ettirdikleri çocuk istismarının önlenmesine yönelik çalışmaları takdim edeceklerini belirten Akçay, "Bu çalışmaları önümüzdeki günlerde daha da detaylandırmak suretiyle iyi ve hayırlı neticeye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Konu fevkalade önemli. Aziz milletimizin bu konuda beklentileri vardır. Hadise hem adli hem hukuki bakımdan hem de sosyal bakımdan geniş kapsamlı olarak ele alınan bir husustur" dedi.

CHP'Yİ DE ZİYARET ETTİ

Akdağ, çocukların cinsel istismarını önlemeye yönelik oluşturulan komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek üzere CHP Grubu'nu da ziyaret etti.

Çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesine yönelik düzenlemelerin ele alındığı bakanlardan oluşan komisyonun başkanlığını yapan Akdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile bir araya geldi. 

Görüşmeye, Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanlığını da yapan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de katıldı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, çocuk istismarı konusunda ilgili uzmanların en önemsediği hususun toplumda farkındalığın yükseltilmesi ve konunun sahiplenilmesi olduğuna işaret etti. 

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde bu aşamanın aşıldığını gördüğünü aktaran Akdağ, "Bütün toplum, görüştüğüm her iki parti grubu da meseleyi ziyadesiyle sahiplenmiş durumda. Bu aslında önemli bir aşama. Gerçekten birçok ülke bu aşamaya gelebilmek için yıllar harcamak zorunda. Türkiye toplumunun yapısı, Türkiye'de siyaset yapanların, partilerin genel özellikleri bu sahiplenmeyi sağlamış durumda" diye konuştu. 

"PRENSİPLERDE BİRBİRİMİZDEN FARKLI DÜŞÜNMÜYORUZ"

CHP Grubu'nun kendi bünyesinde konuyu çalıştığını ve elde ettikleri çözüm önerilerini sunacaklarını belirten Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra oluşturduğumuz acil eylem planı taslağını, ki bunu 2018 yılı için oluşturmaya gayret ediyoruz, içinde kanun maddeleri de var, bu verileri de alarak, kendi çalışmalarımızla birlikte elde ettiğimiz taslağı tekrar kendileriyle paylaşacağız. Prensiplerde birbirimizden farklı düşünmüyoruz. Çocuğu koruma konusunda, cinsel istismarına mani olmak konusunda aynı noktadayız. Mümkün olduğu kadar birlikte devam etmeye, bu ortak probleme karşı ortak çözümler bulmaya gayret edeceğiz." 

Başbakan Yardımcısı Akdağ, CHP Grubu'na da katkılarından dolayı teşekkür etti. 

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akdağ, hazırlanacak yasal düzenlemenin parlamentoya ne zaman geleceğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Tasarıyı on gün içinde getirmeyi planlıyoruz. Çünkü daha önce de çalışılmış maddeler var. Bir mağdur hakları kanunu çalışılmış durumda. Her iki grupla bunu da tartıştık. Mağdur hakları kanununun içine yapılacak değişiklikleri koyarak getirebiliriz. Önce 2005'te sonra 2014'te bu cinsel istismar suçlarıyla ilgili cezalar artırıldı. Cezaları daha da ağırlaştırmayı planlıyoruz. Bu hususta da büyük ölçüde bir fikir birliği olduğunu görüyorum. Önümüzdeki çalışma dönemi bunu gösterecek."

"Düzenlemede imyasal hadım olacak mı?" sorusuna ise Akdağ, detayları bu aşamada konuşmanın gereksiz olduğu karşılığını verdi. 

Akdağ, "Masada tartışılan konular için her cümle sarf ettiğimizde, bunlar kamuoyunda kararlaştırılmış gibi konuşuluyor. Bu gerçekten çalışmalarımızı zorlaştırıyor." dedi. 

Cezalarda yaşa göre kademeli sistem olup olmayacağının da sorulduğu Akdağ, şöyle konuştu:

"Kademelendirmeler şu andaki kanunda zaten var. Sadece bu kademelendirmelerin hangi kısmında cezaları ağırlaştırabiliriz, ağırlaştırmalıyız ve bunlar caydırıcı olur, bunların üzerinde çalışıyoruz. Kanunlarda 12 yaş var, 15 yaş var, reşit olma yaşı var. Mevcut kanunları iyi bilenler bu kademelendirmelerin şu anda varlığını zaten biliyorlar."

"GÖRÜŞLERİMİZİ İLETTİK"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Akdağ'a ziyareti sebebiyle teşekkür etti. 

Devletin altı bakanla en üst seviyede oluşturduğu bir komisyonunun çocuklarla ilgili bu kadar hassas bir konuyu ele almasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Özkoç, konuya ilişkin görüşlerini ve önemli buldukları noktaları görüşmede Akdağ'a ilettiklerini anlattı. 

Özkoç, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın sadece ceza açısından değil, yaşadıkları hayatın düzenlenmesi açısından da nasıl tedbirler almamız gerektiği konusunda görüşlerimizi ilettik. Sayın Bakanımız yaptıkları çalışmaların biran önce karara bağlanması konusunda haklı bir şekilde ısrarcılar. Biz de yaptığımız çalışmaları biran önce Sayın Bakan'a ileterek, bunların değerlendirilmesini sağlayacağız. Bu olayı siyaset üstü bir olay olarak görüyoruz. Bütüncül bir politika oluşturmamız gerekiyor. Bu bütüncül politikayı da hangi siyasi partinin mensubu olduğumuz değil, çocuklarımızın annesi ve babası olduğumuz bir TBMM öngörüsüyle ortaya koymamız gerekiyor."

Akdağ, "Sayın Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda bu tür suçlar için 'yağlı urgan' ifadesini kullandı. Bu tür suçlar için benzeri bir konu gündeme geldi mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Görüşmelerimizde bu söylediğiniz şekilde bir konu gündeme gelmedi. Cezaların ağırlaştırılması caydırıcılık niteliğiyle ele aldığımız bir konu. Önemli olan bir taraftan toplumun vicdanını bu hususta tatmin ederken, öbür taraftan da caydırıcılığı artırmaktır. Özellikle tecavüz ve öldürme vakalarında bütün partilerle aşağı yukarı hemfikiriz. Bunlara Türk hukuk sistemindeki en ağır cezaları verebileceğimizi bu hususta bir yasa değişikliği yapabileceğimizi umut ediyorum."