İlişkili Haberler

Başbakanlık Müsteşarı da yeni kararname ile birlikte değişecek. Mevcut Müsteşar Kemal Madenoğlu Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi olarak İsviçre'ye gidiyor.