CHP Genel Başkanı Baykal, Aydın'ın ilçelerindeki çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere geldiği İzmir'de gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlişkili Haberler


Türkiye ile Ermenistan arasındaki protokol konusuna değinen Baykal, Ermenistan'ın işgali sona erdireceğine dair uluslararası herhangi bir belgede de taahhüdünün bulunmadığını kaydetti.

Baykal, ''Başbakan, Azerbaycan Meclisi’nde, Bakü'de diyor ki, 'Karabağ sorunu çözülmeden' diyor, yanlış söylüyor. Karabağ sorununun çözülmesinden vazgeçtik, işgali sen hallet yeter. Karabağ sorunu zamanla çözülür. Bizim beklediğimiz işgalin sona ermesidir. 'İşgale son vermeden uygulamaya koymayacağız' dedi. İşin düğümlendiği nokta budur.

Şimdi soruyorum: Bu protokol 2 Nisan 2009'da imzalandı. 7 Nisan’da ABD Başkanı Obama buradaydı. 24 Nisan’da da ABD Kongresi’nde soykırımla ilgili oylama söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, acaba Türkiye ziyaretinde Obama'ya bu protokolün herhangi bir şarta bağlı olmadan uygulanacağı konusunda bir değerlendirme yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Sayın Cumhurbaşkanı, buradaki ziyareti sırasında herhangi bir şarta bağlı olmadan uygulama kararlılığında olduğumuzu söylemiş midir, söylememiş midir?

Sayın Başbakan, Meclis Başkanı’yla konuyu paylaştı ve biz de Türk kamuoyu olarak protokolü Eylül ayında öğrendik. Başbakan bunu ilan ederken, Azerbaycan Meclisi’ndeki taahhüdünü de ifade etti. Başbakan’ın böyle bir anlayışı var. Cumhurbaşkanı’nın anlayışı nedir? Başkan Obama'ya ne söylemiştir? Türk kamuoyu avutulmak, oyalanmak ve yanıltılmak istendiği için mi acaba hiçbir belgede yer almayan taahhüt, resmiyet kazanmayan taahhüt sanki varmış gibi ifade ediliyor'' ifadelerini kullandı.

"NİSAN AYINDA İMZALANDI"
Baykal, ''Ermeni açılımı esas itibariyle Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasını öngören ve ona bağlı olarak da ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla kurulacak komisyonların, ortak çalışma yapmasını öngören protokollerin imzalanmasıdır. Aslında 2 Nisan’da imzalanmış olan protokol, Eylül ayında açıklanmıştır'' dedi.

Ermenis’tan sınırının ''ne zaman ve niçin'' kapatıldığının önemli olduğunu kaydeden Baykal, ''1991'de Ermenistan bağımsızlığını ilan edince Türkiye, bağımsızlığı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak sınırını o noktada açmıştır. Ermenistan o noktada da soykırım iddialarına sahip çıkıyor ve Kars Anlaşması'nı da tanımıyordu, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü kabul etmiyordu. Bütün bunları bilerek biz, sınırı da açtık, tanıdık da. Ne zaman kapattık? Ermenistan, Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal etti. Bu işgal karşısında Türkiye, 'bunu kabul edemeyiz, hiçbir olağanüstü durum yokmuş gibi sürdüremeyiz' dedi ve o zaman sınırını kapattı. Bizim sınırımız Ermenistan, Azerbaycan'ı işgal ettiği için kapandı. Kafkaslar'daki toprak bütünlüğü bakımında da gözetilmesi gereken bir duyarlılığı yansıtmaktadır'' dedi.

"İŞGALE SON VERİLMESİ GEREKİYOR"
Azerbaycan'ın, Türkiye'nin kardeş ülkesi olduğunu ve Türkiye ile çok ciddi çıkar bağlantıları bulunduğunu kaydeden Baykal, bazı önemli projelerin ortak yürütüldüğünü ifade etti.

Protokolde de işgalin kaldırılacağına dair herhangi bir taahhüt bulunmadığını belirten Baykal, ''Karabağ sorunu zaman içinde halledilir, ama işgal var. İşgal kabul edilemez. Bunu da tek taraflı olarak biz söylemiyoruz. BM'nin kararları var. Bu işgale son verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin, öyle anlaşılıyor ki, sınırları kapatma kararı Ermenistan'ı ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Ermenistan arayış içine girmiştir. Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme arayışlarına girmiştir. Demek ki önlem sonuç vermiş. Şimdi bunu değerlendirmemiz lazım. Nerede değerlendireceğiz? Ermenistan toprak bütünlüğümüzü tanıyor diye sevinip işgali görmezden gelmek olur mu? Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik başka ülkelerin de itirazları var. O itirazları önemsemiyoruz, bir reel tehdit teşkil etmiyor. Bizim için önemli olan fiili işgalin durdurulmasıdır” şeklinde konuştu.