Bizde çarmıh, sizde kefen

Fener Rum Patrikhanesi, Patrik Batholomoes’un kullandığı “Kendini çarmıhta hissetme” deyiminin bir “üzüntü ve sıkıntı” ifadesi olduğunu belirterek “Başbakan da benzer durumu kefenle anlatıyor” denildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.12.2009 - 15:28

Bizde çarmıh, sizde kefen

Fener Rum Patrikhanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Amerikan CBS Televizyonu muhabiriyle aylar önce yaptığı bir konuşmasının, ''konuşmanın kastı ve kullanılan ifadeler dışında ve bunları aşan yorumlara tabi tutulması'' dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.


Patrik Bartholomeos'un konuşmasında, Türk basın mensuplarının soruları üzerine verdiği ve vermekte olduğu cevaplardan farklı bir üslup ve ifade kullanmadığı kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi;

''Patrikhane ve Rum cemaatinin onlarca yıl boyunca karşılaştığı sorunları ve haksızlıkları dile getirme ödeviyle yükümlü bir ruhani önder olarak bunları her zamanki gerçekçi ve aynı zamanda özenli üslubuyla dile getirmiştir.

'Kendini çarmıhta hissetme' deyimi de bu sorunların sebep olduğu üzüntü ve sıkıntılarının ifadesinden ibarettir. Bütün dillerde bu tür deyimler vardır ve dar söylemleriyle değil, o dilde yüklenen anlamlarıyla değerlendirilirler. Patrik Hazretlerinin, kendisine bu deyim kullanılarak sorulan soruyu cevaplandırırken, özel olarak hükümetimizden gelen bir baskıyı ifade kastını taşımadığı aşikardır.

Nitekim Başbakanımız da çektiği sıkıntıları zaman zaman batı dillerindeki 'çarmıh'lı deyimlerle değil, Türkçemizdeki 'kefenli' deyimlerle ifade etmişlerdir. Hükümet mensupları da demokratik hukuk devleti olma yönündeki içten ve bütün iyi niyetli halkımızın katıldığı ve desteklediği girişimlerini gerçekleştirmek isterlerken aynı sıkıntılara maruz kalmaktadırlar.

Patrik Hazretleri, ülkemizin esenliği ve hükümetin hukuk devleti yolundaki gayret ve başarıları için her zaman dua etmektedirler. Bu gayretlerin başarıya ulaşması için çekilen sıkıntıların gizlenmeyip açıklanması, demokratik bir toplum düzenine olan güvenin tezahürüdür ve bu sıkıntıların giderilmesi için de açık ve demokratik bir toplumda bunların açıklanmasından başka bir çare olmadığını bütün sağduyulu ve iyi niyetli insanlar kabul ve teslim ederler.''

Sayfa Yükleniyor...