Toplu Konut İdaresi'nin Bodrum'un Ortakent-Yahşi beldesinde inşa etmeyi planladığı 30 bin konutluk proje tepki çekti. Belediye ve sivil toplum örgütleri beldenin bu yapılaşmayı kaldıramayacağını ifade etti.

Ortakent-Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, "1 milyon metrekare alanın turizm, geri kalan kısmın da turizm ve ikinci konut tercihli olarak planlanmış olduğunu gördük. Böylesine yoğun bir yapılaşmanın beldeye ve Bodrum'a vereceği zararlarla ilgili endişelerimizi dile getirdik" dedi.

Mimarlar Odası ise bölgenin, üçüncü derece doğal sit alanı olduğuna dikkat çekti.

Bodrum Mimarlar Odası Başkanı Cevat Kalfa, "Ortakent'te Hazine'nin sahip olduğu bir arazi var. 1200 dönüm civarında. Aslında bu arazi doğal karakteri korunacak alanlardan. Şu anki onaylı 100 binlik planlarda da burası sit alanı içinde yer alıyor" diye konuştu.

Planda 200 bin metrekarelik bölüm turizm tesis alanı olarak ayrılıyor. Toplamda ise 300 bin metrekarelik alanın inşaata açılması planlanıyor.

TOKİ'nin hazırladığı benzer bir proje geçen yıl Danıştay'dan dönmüştü.

Ancak yeni çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı, Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildi. 1200 dönümlük alan da Özelleştirme İdaresi'ne devredildi.