Borçka ilçesine bağlı Aralık köyü Aralık Çayı üzerinde yapılması planlanan 15 megavat kurulu gücündeki Taşköprü Regülatörü ve hidroelektrik santrali (HES) projesi için Çevre ve Orman Bakanlığınca 4 Nisan 2008'de ''ÇED Gerekli Değildir'' kararı verdi. Bunun üzerine bazı köylüler ve çevreciler tarafından 2009 yılı Nisan ayında Rize İdare Mahkemesinde kararın iptali için dava açıldı. Rize İdare Mahkemesi de dava kapsamında kararın iptaline hükmetti.

Bölgede yaptırılan bilirkişi incelemesi sonrasında hazırlanan bilimsel raporlara yer verilen kararda, dava konusu projenin yapılacağı Aralık çayı üzerinde halen çalışır bir HES bulunduğu, ''ÇED Gerekli Değildir'' kararı verilirken bu durumun dikkate alınmadığı, çayın diğer kullanım alanları nedeniyle havza planlamasının gerekli olduğu belirtildi.

Proje kapsamında yapılacak patlatmaların çevreye yapacağı etkinin de incelenmesi gerektiği ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

''Projede birden fazla HES'in aynı çay üzerinde yer almasının bölgenin ekolojik duyarlılığının ne olacağı konusunda detaylı inceleme yapılmadığı görülmüştür. Proje alanındaki tarımsal araziler, inşaat faaliyetinden etkilenebilecektir. Aralık çayının genişliği dikkate alındığında bırakılacak su miktarının biyolojik çeşitliliğin devamı için yeterli olmayacağı bir gerçektir. Dolayısıyla bilirkişi heyeti Aralık Çayı üzerinde yapılması planlanan Taşköprü HES için verilen ''ÇED Gerekli Değildir'' kararının dayandığı teknik esasları yeterli bulmamıştır.''

Bölgenin faydalı kullanım şekilleri, flora ve faunası, endemik yapılarının ÇED kararını veren idare tarafından yeterince değerlendirilmediği, bu durumun da geri dönülemez ve telafi edilemez çevre sorunlarının yaşanmasına neden olabileceği ifade edilen kararda, bu nedenlerden dolayı Bakanlık tarafından verilen ''ÇED Gerekli Değildir'' kararının iptaline karar verildiği anlatıldı.

Davanın avukatlarından Bedrettin Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, HES projelerindeki hukuksuzluklarla yasa dışılıkların bir kez daha yargı kararıyla ortaya konulduğunu savundu.

Aralık Köyünde daha önce yapılan Aralık HES projesi için köylülerin, çevresel etkileri olmayacağı ve zarar vermeyeceği konusunda ikna edildiğini ifade eden Kalın, şunları kaydetti:

''Ancak bu HES bitirildikten sonra köylüler projenin zararlarını gördü. Bu nedenle de aynı çay üzerinde yapılması düşünülen Taşköprü HES projesinin yapılmaması için mücadele etmeye başladı. Bu kapsamda açılan dava sonrası yapılan keşifte de çevresel etkilerin çok büyük olduğu anlaşıldı. Gerçekten de proje alanı çok önemli bir alandır. Bir tarafı Maçahel havzasıdır. Aralık çayı ise Borçka Karagöl'den gelen sudur. Yani köyün bir yanı ülkenin tek biyosfer rezerv alanı olan Maçahel, üst yanı ise Borçka Tabiat Parkı alanıdır. Böylesine önemli bir alanda 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verilmiş olması, inanılmaz bir gaflet ve ihanettir. Mahkeme bu durumu takdir etmiştir. Bu karar özellikle çevreye ve doğal yaşama yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığı bir dönemde nefes almamızı, güç almamızı sağlaması açısından önemli bir karar olmuştur.''