Fethiye, Türkiye’nin önde gelen tarım ve turizm merkezlerinden biri: Çok elverişli bir iklime ve verimli topraklara sahip Fethiye’de başta domates olmak üzere, her türlü sebze ve meyve başarıyla üretiliyor. Doğal ve tarihi zenginlikleriyle de turizm sektöründe önemli bir yer edinen Fethiye, özellikle İngiliz turistler tarafından çok tercih ediliyor.

Bu özellikleriyle Fethiye, yaklaşık iki yıl önce Tarım ve Turizm İşbirliği Projesi için pilot bölge olarak seçildi. İngiltere’den Seyahat Vakfı (the Travel Foundation) tarafından yürütülen ve tur operatörleri (TUI ve Thomas Cook) tarafından desteklenen proje, 2011 yılında başladı. Fethiye Lezzeti olarak da adlandırılan projenin başlıca amaçları;

- Fethiye’deki tarım ürünlerinin turizm sektöründe daha iyi değerlendirilmesi,

- Üreticilerin sürdürülebilir tarım ilkeleri çerçevesinde turizmden daha fazla yararlanmaları,

- Oteller ve diğer turizm işletmelerinin yerel tarım ürünlerinden daha çok satın almalarının teşvik edilmesidir.

Proje çalışmalarında sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir tarım ilkeleri esas alınmaktadır. Sürdürülebilir turizm anlayışında; doğal çevrenin korunması, yerel halkın kalkınması, turizmin doğal çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması; turizm gelirlerinin doğal kaynakların ve yerel kültürlerin korunması için de harcanması amaçlanır. Türkiye’de sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi ve uygulamaları henüz çok yenidir. Yalnızca bir kaç örnek işletmenin dışında, ülke çapında sürdürülebilir turizm anlayışının yaygınlaşması için yapılacak pek çok çalışma ve alınacak pek çok önlem söz konusu. 

Sürdürülebilir tarım yaklaşımında ise, tüm canlı organizmaların doğal çevreleriyle bağlantılarını (ekolojik kuralları) dikkate alan tarımsal üretim yöntemlerinin kullanılması amaçlanır. Türkiye’de onlarca yıldır bol miktarda kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanılan yoğun tarım uygulamaları ve buna karşılık son 10-20 yıldır uygulanmaya çalışılan organik tarım çalışmaları devam etmektedir. Sürdürülebilir tarımda ise bütünsel bir yaklaşım sergilenir, doğal ve tarımsal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanılması teşvik edilir, sürdürülebilir kalkınma ve üreticilerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Fethiye Lezzeti Projesi’nde bir yanda üreticiler ile sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik eğitim çalışmaları yapılırken; diğer yanda oteller ve misafirleri bilgilendirilerek yerel üretim ve üreticilerle buluşmaları sağlanıyor (örn. otellerde yerel ürünlerin tanıtıldığı yemek geceleri düzenleniyor, misafirlerin otel dışında doğal/tarihi yerleri ve üretim alanlarını dolaşabilecekleri gezi rotaları sunuluyor). Proje kapsamında bu yıl başlanan üretim çalışmalarında;

- Fethiye’de 4 köyde (Arpacık, Bekçiler, Kadıköy ve Keçiler); toplam 22 üretici ile yaklaşık 15 hektar alanda üretim yapıldı.

- 2012 Turizm Sezonu boyunca 10 otel ile işbirliği yapıldı. Bu otellerden beşinin (Montana Pine, Karbel, Asena Beach-Liberty Otelleri , Kabak Camping, Paradise) sezonluk toplam yaş sebze ve meyve ihtiyacının %60’ı Fethiye Lezzeti ürünlerinden karşılandı: otellere 100 Ton’dan fazla yaş sebze ve meyve satışı yapıldı.

Gelecek yıllarda, projede daha fazla otel ve üretici ile işbirliği yapılması ve Fethiye’nin uluslar arası turizm sektöründe daha iyi tanınması hedefleniyor.

Projeye Fethiye’de tarım ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren - Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası, Süt Üreticileri Birliği, Turizm Danışma Bürosu, FETAV(Fethiye Turizm, Tanıtım, Kültür, Çevre ve Eğitim Vakfı), FETOB (Fethiye Otelciler Birliği), FETSO (Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası) ve Şef Mavi Derneği vb.- pek çok kuruluş destek veriyor.