UNEP 2010 yılında, dünya üzerindeki doğal yaşamın ne denli zengin olduğunu anlatacak, bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturmaya hedefleyecek. Temel hedef ise dünya liderlerinin kararlarında kamuoyu baskısı oluşturabilmek...

Bilim insanları, türlerin doğal sürece göre insan faaliyetleri yüzünden 1000 kat daha hızlı yok olduklarını söylüyorlar.

Yok oluşu önlemeye yönelik Biyolojik Çeşitlilik Antlaşması - CBD, 1993'te yürülüğe giren ve 193 ülkenin taraf olduğu bir anlaşma.

Amacı, dünyanın ekosistemlerini korumak, havayı ve suyu temiz tutmak, iklime zarar vermemek.