"Bu zenginlik yokolmasın"

Nesli tehlike altında 34 tür bitkinin yaşadığı Lara-Perakende Kumulları için çevreciler çağrıda bulunuyor.

25.03.2009 - 11:20

"Bu zenginlik yokolmasın"

Lara- Perakende Kumullarında nesli tehlike altında en az 34 bitki yaşıyor. Bunlardan 19’u Türkiye’ye özgü... Dünyanın başka hiç bir yerinde doğal olarak bulunmuyorlar.

Alanın batı ucundaki Lara Kumul Ormanı, bugünkü formuna yaklaşık  80 yılda ulaşmış kızılçam ve fıstık çamlarından oluşuyor.

Doğal Hayatı Koruma Derneği bu çok özel alanı "Önemli Bitki Alanı" olarak tanımlıyor ve korumaya çalışıyor.

Dernek son olarak Lara- Perakende Kumulları ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Lara-Perakende Kumullarının da ulusal yasalar ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde koruma statüleri belirlenmiştir. Alanın hak ettiği koruma statülerinin uygulanması için gereği yapılmalıdır. Buna rağmen, Turizm Yatırım Merkezi ilan edilen kıyı şeridinde yer alan Lara-Perakende Kumulları çok hızlı kentleşme ve turizme bağlı aşırı yapılaşma nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.Bu amaçla, Antalya'da  ilgi gruplarından yaklaşık 130 kişinin katılımıyla turizmin doğa korumayı ve doğa korumanın turizmi desteklemesi gerektiğine dikkat çeken bir toplantı düzenlendi: Lara-Perakende Kıyılarında Sürdürülebilir Turizm. Bu toplantıda tartışılan görüş ve önerileri kamuoyunun ilgi ve bilgisine sunuyoruz:  

·         SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, Türkiye ve turizmin kontrolsüz gelişimi sonucu benzeri sorunlar yaşayan ülkeler için çözümdür. Başta Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine (BÇS) imza atmış ülkeler olmak üzere, tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayan Sürdürülebilir Turizm, turizmde uzun vadede iş ve gelir imkanları yaratırken doğal alanların ve kültürel yapının korunmasını da sağlar.

·         T.C. HÜKÜMETİ ve KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİ DESTEKLEMELİDİR. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine taraf bir ülke olarak Türkiye, bu sözleşme kapsamında bu amaçla kurulmuş uluslararası komisyona, yapılan çalışmalara ve belirlenen Sürdürülebilir Turizm İlkelerine uymalıdır. 

·         SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İLKELERİ, başta deniz, kıyı ve karasal hassas ekosistemler olmak üzere, biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlarda yapılabilecek faaliyetler hakkında yol gösterici önerilerden oluşur.

·         Lara- Perakende arasındaki kıyı şeridi, sahip olduğu resmi koruma statülerine uygun şekilde denetlenmeli ve kanunlarla belirlendiği gibi ÖNCELİKLE KAMUYA AÇIK ALANLAR OLARAK KULLANILMALIDIR.

·         Doğa korumanın ve özellikle turizm potansiyeli olan bir bölgede doğa korumanın, turizmi destekleyen yegane unsur olduğunun bilinciyle YEREL YÖNETİCİLER, TURİZM SEKTÖRÜ ve KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİ ve UYGULAMADA İŞBİRLİĞİ TEŞVİK EDİLMELİDİR.

·         Bölgede bugüne kadar kıyı ekosistemlerini tahrip eden yapılaşmalar sona erdirilmeli ve bozulmuş alanlar, LARA-PERAKENDE KIYI BANDI REHABİLİTASYON PROJELERİ ile iyileştirilmelidir.

·         Bölgedeki her türlü turizm yatırımı devlet tarafından resmi bir araştırma, kontrol ve iletişim sürecinden geçirilmelidir. DEVLETİN BU KONUDA EN ÖNEMLİ ROLÜ, EN KISA SÜREDE EN YÜKSEK KÂR İÇİN TURİZM YATIRIMLARINI DESTEKLEMEK YERİNE, KONTROL ETMEK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE YÖNETMEKTİR. 

·         Lara-Perakende Kıyılarında Sürdürülebilir Turizm uygulamalarını başlatmak için ilgi grupları (karar vericiler, turizm sektörü, üniversiteler,  yerel yöneticiler, Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel halk) katılımı ile "TURİZM ve DOĞA KORUMA KOMİSYONU” oluşturulmalıdır. Bu komisyon Doğa Koruma, Sürdürülebilir Turizm ve Bütüncül (ekolojik, fiziksel, sağlık ve sosyal koşullara uyumlu) Planlama Modeli ilkeleri çerçevesinde bölgede arazi kullanımıyla ilgili tüm teklif ve planlarda karar ve kontrol mekanizmasını yönetmelidir."

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...