Bugün hasta olmayın

Türk Tabipleri Birliği, Meclis'te görüşülmeye başlanan "Tam Gün Yasa Tasarısı"nı protesto etmek üzere bugün iş bırakıyor.

Haberler 16.01.2010 - 12:26

Bugün hasta olmayın

Bugün, "Tam Gün Yasa Tasarısı"nın görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam edecek; doktorlar da "Tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlik" parolasıyla iş bırakacak.

Eylemi düzenleyen 11 sağlık meslek örgütü tasarıyla ilgili olarak ücretlere, çalışma saatlerine ve mesleki sorumluluk sigortasına itiraz ediyorlar.

Doktorların yeni maaşlarıyla ilgili kamuoyuna yansıtılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Zira yasa sağlık çalışanlarının ücretlerinde kalıcı ve emekliliğe yansıyan bir düzenleme içermiyor.

Doktorlar, sabit döner sermaye ödemesinin, kesilecek emeklilik primi ve zorunlu mesleki sorumluluk sigortası nedeniyle toplam gelirde çok fazla bir artışa yol açmayacağı görüşünde.

Sağlık çalışanlarına göre emeklilik aylıkları ile ilgili iyileştirme de yalnızca Sağlık Bakanlığı’nda döner sermayesi bulunan kuruluşlarda çalışan hekim ve diş hekimlerini kapsıyor. Buna göre emekli hekimler, tıp fakültesi çalışanları, belediye hekimleri ve diğer sağlık personeli iyileştirmede kapsam dışı bırakılıyor.

Tasarının kurum hekimleri için "gelirini arttırmak isteyenlere" ikinci bir işte çalışma olanağı da sunduğunu belirten örgütler, bu durumun yasanın “ruhuna” aykırı olduğu görüşünde de birleşiyor.

ÇALIŞMA SAATLERİNE İTİRAZ
Sağlık meslek örgütleri yasanın çalışanları 7 gün 24 saat çalışmaya zorladığını savunuyor. Hasta güvenliğinin de bu yolla tehlikeye atıldığını öne süren hekimler, çalışma saatlerine üst limit getirilmesini istiyor. Doktorların talebi en fazla 56 saat çalışma güvencesi getirilmesi.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Meslek örgütleri, yasayla getirilen “Mesleki Sorumluluk Sigortası”nın daha önce Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulandığını ve sağlık sistemine zarar verdiğini söylüyor. Hekimler bunun yerine maddi ve manevi zararları karşılamak üzere “Tıbbi Zararları Karşılama Kurumu”nun kurulmasını öneriyor.

Doktorlar, ayrıca, sendika, toplu iş sözleşmesi, toplu pazarlık ve grevi de kapsayan toplu eylem haklarının da güvenceye bağlanmasını talep ediyor.

ÖZLÜK HAKLARINI ANLATACAKLAR
Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, ''TTB, sağlık alanında örgütlü olan sendika ve derneklerle birlikte işi bırakıp, sağlık alanındaki gerçekleri, sağlık çalışanlarının özlük haklarını anlatacak'' dedi.

Bilaloğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a göre 'Tam gün yasa tasarısı ile sağlıkçıların özlük haklarında ciddi iyileşmeler olacağını' belirtti.

Bilaloğlu, "Sayın Bakan hekimlik yaşamında muayene çalıştırmış mı? Çalıştırdıysa nasıl çalıştırmış? Bizce en azından Sayın Bakan hastalara, 'Bir muayenehaneye uğra'' dememiştir. Ama o gün olduğu gibi bugün de ve bu yasa çıkarsa yarın daha da fazla oranda bu işi suistimal edenler olmuştur, olacaktır. Çünkü Bakan'ın sistemi aynı sistemdir, hastaların sırtından gelir elde etmek" dedi.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu ile radyoloji teknisyeni Gürdoğan Aydın da 'tam gün yasasına' karşı çıktıklarını belirterek, tam güne karşılık tam gün iş bırakacaklarını söyledi.

Haftalık 25 saat olan çalışma sürelerinin 35 saate çıkarılmasından rahatsız olduklarını bildiren Aslanoğlu, AB standartlarında çalışma istediklerini kaydetti.

'KANSER RİSKİ YÜZDE 50 ARTAR'
Günlük 5 saat olan çalışma saatlerinin 7'ye yükselmesiyle kanser olma risklerinin yüzde 50 artacağını öne süren Aslanoğlu, mevcut 5 saatlik çalışma sisteminde dahi radyoloji teknisyenlerinin yüzde 29'unun kanser dahil bir çok sağlık problemi yaşadıklarını savundu.

GEREKÇENİN BEYANLARI TALİHSİZ
Hekim Hakları Derneği Başkanı Mehmet Bakar, ''Tam Gün Yasa Tasarısı''na ilişkin, ''Tasarının gerekçesi çok talihsiz beyanlarla dolu. Kamuoyunu hekimler aleyhine yönlendirici ve tüm sorunların kaynağını yarı zamanlı çalışma düzenine yükleyen bir anlayışla hazırlanmış'' dedi.

Avrupa'nın 53 ülkesinde 100 bin kişiye 347 hekim düşerken, 'de 140 hekim düştüğünü vurgulayan ve ''Avrupalı meslektaşlarımızdan 3 misli çok çalışmaktayız'' diyen Bakar, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinin ise Avrupa'ya göre 5 misli az personelle hizmet verdiğini kaydetti.

Türk Tabipler Birliğinin (TTB) öncülüğünde yarın yapılacak doktorların iş bırakma eylemine katılıp katılmayacaklarını ve yasaya ilişkin TTB'nin tavrını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Bakar, şunları söyledi:

''TTB'nin sadece karşı çıkmak için tavır koymanın ötesinde bir tavrı yok. Dolayısıyla biz eyleme katılmayacağız. TTB, hekim yanlısı gözükmesine rağmen uyguladığı politikalarla Sağlık Bakanlığı ile paralel hareket ediyor. Bize göre TTB'yi yöneten arkadaşlarımız, Sağlık Bakanlığı için bulunmaz Hint kumaşıdır. Sadece 'hayır' diyorlar. Dün Genel Sağlık Sigortası'nı, Tam Gün Tasarısı'nı savunan TTB, bunlar uygulamaya konduğunda hepsine şiddetle karşı çıkmıştır. Bana, karşı çıkmadıkları bir uygulama söyleyebilir misiniz?'' Eylem süresince acil servislerdeki hastaların bakımı aksatılmayacak.

TEDAVİSİ DEVAM EDECEK HASTALAR

Çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yoğun bakım ve kanser hastalarının acil olmasa bile her türlü tedavisi devam ettirilecek.

Yatarak tedavi gören hastaların tıbbi işlemlerinin aksatılmadan sürdürülmesi sağlayabilecek sayıda personel hazır tutulacak.

TTB, Tam Gün Yasa Tasarısı’nın sağlık çalışanlarının ücretlerinde kalıcı ve emekliliğe yansıyan bir düzenleme içermediğini, tasarının temel hedefinin sağlığın ticarileştirilmesi olduğunu savunuyor.

Sayfa Yükleniyor...