Mudanya'da Bursa Asfaltı üzerinde bulunan alana AVM yapmak için başlanılan inşaat çalışmaları, Mryleia antik kentine dair kalıntıların bulunması üzerine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından durdurulmuştu.

Bursa Müze Müdürlüğü'nün alanda kazıların tamamlandığını rapor etmesi üzerine, Bölge Koruma Kurulu açığa çıkan kalıntıların korunması koşulu ile AVM inşaatının devam etmesine karar verdi.

Karara itiraz üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, karar oluşturulurken arkeolog üye bulunmaması gerekçesi ile bozuldu. Ancak geçtiğimiz hafta toplanan Bölge Koruma Kurulu kararında ısrar ederek, AVM inşaatının devam etmesi yönünde karar verdi.

Yapılması düşünülen alışveriş merkezi inşaatı öncesinde 2012 yılında Bursa Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazılarında antik kente ait temel kalıntılarına ulaşılmış, Klasik ve Hellenistik Çağa ait çok sayıda arkeolojik esere rastlanılmıştı.

İnşaat alanının tamamında sondaj kazıları yapılmadan Müze Müdürlüğü tarafından kazıların tamamlandığı yönünde rapor verilmesi üzerine, 2012 yılında alan kısmen 1. derece arkeolojik sit alanı kapsamına alınsa da koruma alanı dar bir sahada kaldı.

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mustafa Şahin, 2010 yılında hazırlayarak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunduğu raporda arkeolojik sit alanının çok daha geniş tutulması gerekliliğinin altını çizmişti.

Tesco Kipa yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise "Kipa’nın Mudanya’daki önceliği şu an burada bulunan tarihi mirasın korunmasıdır. Biz bu araziyi satın aldığımızda, arazinin tüm izinleri tamamdı. Hiç kimsenin, burada 3. derecede bir tarihi sit olduğuna dair en ufak bir fikri yoktu, tam tersine bölge uzun zaman petrol depolama tesisleri olarak kullanılıyordu. Bölgenin 3. derece sit alanı ilan edilmesinden sonra, Koruma Kurulu ile işbirliği içerisinde yasal mevzuatta öngörülen süreçleri takip ederek, Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde ve tüm masrafları Kipa tarafından karşılanarak birçok noktada sondaj ve arkeolojik kazı yapıldı. Bunun sonucunda, Kültür Bakanlığı ilke kararlarına uygun bir şekilde yerinde koruma ve teşhir ilkeleri gözetilerek Kurul’un talebi ile projemiz revize edildi ve yasal mevzuata uygun olarak, Kurul ve Mudanya Belediyesi onaylarıyla inşaatımız yeniden başladı" denildi.